Dae uit ons Geskiedenis 28 September 1978

Posted by Paul Joubert on Tuesday, September 27, 2016 Under: Ons Geskiedenis

Dae uit ons Geskiedenis 28 September 1978

P.W. Botha

Mnr. Pieter Willem Botha is gebore op 12 Januarie 1916 op die plaas, Telegraaf, naby Paul Roux in die Vrystaat en sterf op 31 Oktober 2006 in sy huis, De Anker, op Wildernis, Wes-Kaap. Hy het sy studies aan die latere Universiteit van die Oranje-Vrystaat in 1936 onderbreek om 'n organiseerder van die Nasionale Party te word en begin so sy loopbaan as professionele politikus. In 1948 word hy verkies as LV vir die kiesafdeling George. In 1966 word hy Minister van Verdediging in die Vorster-kabinet en op 28 September 1978 volg hy mnr. B.J. Vorster op as Eerste Minister. In 1984 word hy die eerste Uitvoerende President van die RSA. Na 'n beroerte-aanval tree hy uit die aktiewe politiek in 1989 en vestig hom by sy huis op Wildernis in die Wes-Kaap.

Mnr. Botha se outoritêre leierstyl het hom redelik ongewild plaaslik en in die buiteland gemaak en hy was algemeen bekend as 'Die Groot Krokkedil' of slegs as PW. Alhoewel hy 'n redelike konserwatiewe politikus beskou was, is onder sy leiding verskeie groot veranderinge aangebring wat eers veel later waardeer is. Die instelling van die Driekamer-parlement in 1983 het die weg gebaan vir meer omvattende en verreikende veranderinge aan die politieke bestel in die RSA. Hierdie verandering het ook veranderinge aan die uitvoerende gesag ingesluit toe die amp van Eerste Minister afgeskaf is en die amp van Uitvoerende President met uitgebreide magte ingestel is.

Mnr. Botha sal ook onder ander onthou word vir:

  1. die instelling van verpligte militêre diens aan alle wit persone tot op die ouderdom van 55 jaar
  2. die jare waarin die ekonomiese sanksies teen Suid-Afrika so erg geword het dat dit die waarde van die rand erg benadeel het en die ekonomie erg aan bande gelê is, en
  3. die feit dat hy geweier het om voor die Waarheid- en Versoeningskommissie te getuig en later 'n opgeskorte vonnis vir hierdie versuim opgelê is

In : Ons Geskiedenis 


Tags: pw botha  pieter willem botha  telegraaf paul roux  de anker wildernis  die nasionale party  np  minister van verdediging pw botha  1978 eerste minister van rsa  1984 uitvoerende president van die rsa 
www.myvolk.co.za Logo