My Volk +(Die Trekpad van 'n Nasie) ENKEL OUER KAMPE
Afrikaanse Akronieme

Adult Pharma

MALE (and FEMALE) LIBIDO BOOSTER
We offer fast, secure and reliable ordering with your complete privacy. We will go the extra mile for each and every customer. Money Back Guarantee. Express Delivery. Safe Payments.
Community-verified iconFemale and male libido boosters

B Akronieme

B

b. baie; breedte

b. (ook geb.) geboul (in krieket)

b. (ook bn.) biljoen

B bel (eenheid van geluid); simbool vir boor (element)

B. (ook B) Baccalaureus (laagste akademiese graad aan SA, Amerikaanse en Britse universiteite)

Ba simbool vir barium (element)

BA bankaksep, bankaksepte

B.A. (ook BA) Baccalaureus Artium

badk. badkamer, badkamers

B.Admin. (ook BAmin) Baccalaureus Administrationis

B.A.(Ed.) ( ook BA(Ed) Baccalaureus Artium(Educationis)

B.Agric. (ook BAgric) Baccalaureus Agriculturae

B.A.Hons. ( ook BAHons of B.A.(Hons.) of BA(Hons) Baccalaureus Artium Honores

bakteriol. bakteriologie; bakteriologies, bakteriologiese

bal. balans

bar. bariton; barometer; barometries, barometriese

B.Arch. (ook BArch) Baccalaureus Architecturae

B.Art. et Scien. (ook BArt. et Scien) Baccalaureus Artium et Scientiae

B.A.Soc. (ook BASoc) Baccalaureus Artium Societatis

B.A.(Soc.Sc.) ( ook BA(Soc Sc) Baccalaureus Artium(Socialis Scientiae)

batt. (ook bty.) battery

BAV buitengewone algemene vergadering

bb. bankbiljet

BB burgerlike beskerming; binnelandse beveiliging;betalingsbalans

b.b.a. (ook BBA) betaling by aflewering

BBB bruto binnelandse besteding

BBC British Broadcasting Corporation (Britse uitsaaikorporasie)

BBBG Britse en Buitelandse Bybelgenootskap

B.Bibl. (ook BBibl) Baccalaureus Bibliothecologiae

BBP baie belangrike persoon; bruto binnelandse produk

B.Ch.D. (ook BChD) Baccalaureus Chirurgiae Dentium

B.Com. (ook Bcom) Baccalaureus Commercii

B.Compt. (ook BCompt) Baccalaureus Computationis

B.Cur. (ook BCur) Baccalaureus Curationis

b.d. by die

bd. boulevard

B.D.(ook BD) Baccalaureus Divinitatis

BD besturende direkteur; bloeddruk

bde. brigade

B.Diac. (ook BDiac) Baccalaureus Diaconiologiae

bdr. bombardier

B.Dram. (ook BDram) Baccalaureus in die Drama

Be simbool vir berillium (element)

B.Econ. (ook BEcon) Baccalaureus Economiae

B.Ed. (ook BEd) Baccalaureus Educationis

B.Ed.Ph. (ook BEdPh) Baccalaureus Educationis Physicae

bedr. bedrag; bedryf; bedrywend, bedrywende

beeldh. beeldhoukuns

beh. behorende

Belg. België; Belgies, Belgiese

B. en A. besigheidsbestuur en -administrasie

bep. bepaling; bepaald, bepaalde

bep.lw. bepaalde lidwoord

Ber.Ps. Berymde Psalm

bes. besonder, besondere; besending; besitlik, besitlike

BeS bevare seeman

besk. beskuldigde

best. bestelling; betuur; besturende; bestaande

bes.vnw. besitlike voornaamwoord

bet. betaal, betaalde; betekenis; beteken

betr. betrekking; betreklik, betreklike

betr.vnw. betreklike voornaamwoord

bev. bevolking; bevelvoerder

bew. bewaarder; bewerking; bewerker

BFW behoudens foute en weglatings

bg. bogenoemde

b.g. beurt gesluit (in krieket)

BG bevelvoerende generaal

BGS besturende gesondheidsorg

BGSA Bybelgenootskap van Suid-Afrika

BH Buro vir Heraldiek

BHF baie hoë frekwensie

B.Huish. (ook Bhuish) Baccalaureus in die Huishoudkunde

Bi simbool vir bismut (element)

bibl. biblioteek; biblioteekkunde

B.Ing. (ook BIng) Baccalaureus Ingeneriae

biochem. biochemie; biochemies, biochemiese

Enkel Ouer en Kind Kamp

Enkel Ouer Kamp

R1559
Kultuur Avontuur Kamp Stapgroep Pretoria

Stapgroep (Voetslaanklub)

R150
Perdry Pretoria Om die Dam

Om-die-Dam Perderoete

R161
Ward 91 Tshwane

Onafhanklike Kandidaat (Pretoria) 

R600

biofis. biofisika; biofisies, biofisiese

biol. biologie; biologies, biologiese

B.Jur. (ook BJur of B.Juris of BJuris) Baccalaureus Juris

bk. boek; bank

b.k. bokas

Bk simbool vir berkelium (element)

BK beslote korporasie; beeldende kunste; Baptistekerk;belydende kring

b.kw. buitekwartier, buitekwartiere

bl. bladsy

B.L.C. (ook BLC) Baccalaureus Legis Communis

BLF baie lae frekwensie

B.Litt. (ook BLitt) Baccalaureus Litterarum

BLO Burgerlike Lugvaartowerheid

bls. balansstaat

BM  Breë Moderatuur; Burgermag

B.M. (ook BM) Baccalaureus Medicinae

B.Mil. (ook BMil) Baccalaureus Militaris

bmn. bootsman

BMT bus en minibustaxi

B.Mus. (ook BMus)  Baccalaureus Musicae

BMX bicycle motocross

bn. bataljon

bn. (ook b.) biljoen

b.n. by name

BNI bruto nasionale inkomste; Brandstofnavorsingsinstituut

BNP bruto nasionale produk

b.nw. byvoeglike naamwoord

b.o. blaai om; bed en ontbyt

BO bevelvoerende offisier

bod. bodemkunde

boekb. boekbindery

boekdr. boekdrukkuns

boekh. boekhou; boekhouding; boekhandel

B.Optom. (ook BOptom) Baccalaureus Optometriae

bosb. bosbou

bot. botanie; botanies, botaniese

Bot. Botswana

bouk. boukunde; boukundig, boukundige

bourek. (ook BR) bourekenkunde; bourekenkundig, bourekenkundige

B.Paed. (ook BPaed) Baccalaureus Paedagogiae

B.Pharm. (ook BPharm) Baccalaureus Pharmaciae

Bpk. Beperk

BPO bevelposoffisier

B.Proc. (ook BProc) Baccalaureus Procurationis

br. breedte; breedtegraad; broer; broeder

Br simbool vir broom (element)

Br. Brits, Britse

BR (ook bourek.) bourekenkunde; bourekenkundig, bourekenkundige

B.Rad. (ook BRad) Baccalaureus in Radiografie

Bras. Brasilië; Brasiliaans, Brasiliaanse

brig. brigadier; brigade

brig.genl. brigadiergeneraal

br. in X broeder in Christus

Brit. Brittanje

bro. (ook bt.) bruto

bs. baasseeman  (ook bst.) bostaande

b.s. bo seespieël

BSA Besigheid Suid-Afrika

BSAHB behalwe soos anders hierin bepaal

BSB biologiese suurstofbehoefte

B.Sc. (ook BSc) Baccalaureus Scientiae

B.Sc.Agric. (ook BScAgric) Baccalaureus ScientiaeAgriculturae

B.S. en S. (ook BS en S) Baccalaureus in Stads- enStreekbeplanning

B.Soc.Sc(ook BSocSc) Baccalaureus Societatis Scientiae

BSS Britse standaardspesifikasie

bst. (ook bs.) bostaande

BSW buitesintuiglike waarneming

bt. (ook bro.) bruto

Bt. Baronet

BTE Britse termiese eenheid

B.Th. (ook BTh of B.Theol. of BTheol) BaccalaureusTheologiae

BTW belasting op toegevoegde waarde

bty. (ook batt.) battery

burg. burgemeester; burgemeesteres

BUVO Buro vir Universiteits- en Voortgesette Onderwys

bv. byvoorbeeld

BV Bevelsvoertuig

BVK bruto voortplantingskoers

BVM bruto voertuigmassa

b.v.p. been voor paaltjie (in krieket)

B.V.Sc. (ook BVSc) Baccalaureus Veterinariae Scientiae

bw. (ook byw.) bywoord; bywoordelik, bywoordelike

bw. (ook BW) bestelwa

BW betaalbare wissel

BWD Bond teen Wreedheid teenoor Diere

Byb. Bybel; Bybels, Bybelse

byg. bygaande

byl. bylae, bylaag

byskr. byskrif

byv. byvoeglik, byvoeglike; byvoegsel

byw. (ook bw.) bywoord; bywoordelik, bywoordelike

Radio Omroeper Kort Kursus

Radio Omroeper Kort Kursus

R2095
Adult Pharma

A Pill to Thrill (Distributor Agents Needed)

R350
Independent Candidate Course

Online Independent Candidate Course

R3499
Shuttle Services Pretoria

Privaat UBER Pretoria (Shuttle Service)

R519
< >