Van Schaik se Verkalerende Afrikaanse Woordeboek: 7de Uitgawe

Aandblom: Alegemene naam vir verskillende soorte blomme wat meestal saans oopgaan of dan besonder geur, onder andere Gladiolus tristis en Freesia refracta. 

Verklarende Afrikaanse Woordeboek

Kritzinger, Labuscagne, 7de Uitgawe

ISBN  0 627 01089 X