DIE AFRIKAANSE TAAL

O Moedertaal ek het jou lief,

Hoe pragtig klink jy in my oor.

Van alle tale uitgeskif - Dis Afrikaans wat ek wil hoor! 

My Ma het met jou lieflik klank

My in my kinderdae gestreel.

Die wiegeliedjies bly solank

Ek weet hoe sagkens sy’t gekweel.

O Moedertaal wat my verbind

Met maat en vriend en kameraad,

Met speel en leer, met vrou en kind:

Jy spin my hele lewensdraad.

Jou kragtig klank: Hy roep terug

Weerkaatsings van die ossewa

Wat knars sy pad deur land en lug

Van die berge van ons volkssaga.

O Moedertaal ek het jou lief,

Hoe pragtig klink jy inderdaad.

Van alle tale uitgeskif -

Dis Afrikaans wat ek wil praat!

„My Ma het met jou lieflik klank

My in my kinderdae gestreel.”

             © Pieter Cohen Hamburg