Verhoor die Here ons gebede? 

(VIND DIE AUDIO WEERGAWE ONDERAAN DIE BLAD)


Oom Attie se Slaaptyd stories


Deel Drie

deur Arthur S. Maxwell

Ek is seker julle sal almal met my saamstem dat hierdie 'n baie belangrike vraag is.

Natuurlik sê jy elke aand en môre jou gebed op, nie waar nie? Ek hoop ten minste jy doen dit. Maar is sy seker die Here hoor jou?

As Hy dit nie doen nie, wel, dan help dit nie eintlik om te bid nie. En as Hy dit doen, hoeveel is moontlik?

Daar is 'n ander vraag wat miskien eerste beantwoord moet word en dit is: Hoekom sê ons ons gebede op? Het jy jouself al ooit hierdie vraag gevra?

Daar is verskeie goeie redes, maar die vernaamste is heelwaarskynlik omdat ons die Here se klein kindertjies is en in gebed praat ons met Hom net soos ons met ons ouers praat. Wat sou Pappie dink as jy nooit met hom praat nie? Sou hy nie gedink het dis darem baie snaaks nie? Ek is seker hy sou.

En dus, siende dat ons aan die Here behoort - want in die begin het Hy ons eerste ouers geskape en Hy "het die wêreld so liefgehad" dat Hy Jesus gestuur het om vir ons te sterwe - wat anders kan ons doen as om met Hom te praat?

As ons hemelse Vader is dit vir Hom 'n vreugde wanneer ons na Hom toe kom met enigiets waarin ons belangstel. Ons moenie dink aan 'n gebedjie as net soveel woorde wat ons geleer het nie. Dit is 'n groot fout, want as ons maar net dieselfde ding oor en oor sê op presies dieselfde manier, sal die tyd aanbreek wanneer die woorde vir ons niks meer beteken nie. Ons sal soos pappegaaie word wat sekere woorde sê sonder om te weet wat hulle beteken.

Gebed moet net so natuurlik wees asof ons met enigeen van ons maats praat, natuurlik moet ons versigtiger en met meer eerbied praat ondat ons onthou hoe groot en goed die Here is.

Die tweede rede waarom ons bid, is om ons hemelse Vader te vertel hoe dankbaar ons is vir al Sy goedheid aan ons. Selfs Pappie is bly wanneer jy vir hom sê dat jy bly is oor iets wat hy vir jou gedoen het - alhoewel jy dit seker nie dikwels nie nie, of hoe? - en ek is seker die Here is ook bly wanneer Sy aardse kinders Hom dankie sê vir al die goeie dinge wat Hy aan hulle gee.

Het jy al ooit 'n presentjie aan iemand gegee en gewonder waarom jy nooit van hom gehoor het nie? Jy hou nie van so iets nie, né? Glad nie in die minste nie! Aan die ander kant, wanneer jy aan iemand iets gestuur het en jy ontvang 'n mooi briefie om jou te bedank, voel jy nie dat jy daardie vriend liewer kry nie? Ek weet dit is so.

Ek is ook seker dat wanneer ons tot die Here bid en aan Hom sê hoe bly ons is vir alles wat Hy vir ons doen, is Hy ook gelukkiger, indien dit moontlik is. Dat Hy ons liefhet, weet ons, want Hy het ons dit oor en oor gesê, en dan moet Hy sekerlik tog bly wees wanneer diegene wat Hy liefhet, Hom vertel van hulle blydskap in Hom.

Dan is daar natuurlik 'n derde rede waarom ons bid en dit bring ons weer waar ons bgin het. Ons bid ook omdat ons wil  hê die Here moet ons help. Aangesien Hy die groot heelal geskape het en in stand hou, weet ons dat Hy alle mag besit. Daar is niks te moeilik vir Hom nie en Hy kan alles wat Hy wil, vir ons doen. Terwyl ons so 'n Vriend het, waarom sal ons Hom nie vertel wat ons nodig het nie?

Aan ons hemelse Vader behoort al die silwer en die goud van die aarde en soos Dawid gesê het: "Die vee op duisend berge". Dawid het natuurlik bedoel dat daar geen grense is aan die Here se besittings nie. As dit dan so is, is dit nie dwaas van ons om Hom nie te vertel van die dinge wat ons nodig het nie?

O ja, ek weet Hy ken ons gedagtes van ver af en Hy weet wat ons nodig het voordat ons Hom nog daarvan vertel. Maar dink jy nie Hy verkies om ons met Hom te hoor praat in ons eenvoudige woorde oor wat in ons harte is nie? Ek is seker dit is wel so.

Moet my nou nie verkeerd verstaan nie. Ek glo  nie die Here gaan ons alles gee wat ons Hom vra nie. Jou Mammie doen dit ook nie. As jy haar baie geld sou vra om lekkergoed mee te koop, sou sy dit aan jou gee, selfs al k on sy dit doen? Ek glo nie. En hoekom nie? Want sy sou goed weet dat soveel lekkergoed jou heelwaarskynlik sou siek maak. Moet dus nie verbaas wees as dit so af en toe lyk of jou gebede glad nie verhoor word nie. As dit gebeur, vra jouself hierdie vraag: Was dit nie iets selfsugtigs of onmoontlik wat ek gevra het nie? Ek is seker daarvan die Here gee ons soms dinge wat net vir ons self is, maar Hy wil ons nie bederf nie. Hy sal eerder ons gebede verhoor wanneer ons bid om hulp vir andere.

En nou dink ek is ons gereed om ons eerste vraag te beantwoord wat - soos jy seker nog onthou - so was: Verhoor die Here ons gebede? Ja, sekerlik. Nie altyd op die manier wat ons verwag nie, maar op 'n manier wat vir ons die beste is. Geen opregte gebed bly onverhoord nie.

Moenie toelaat dat jy treurig of mismoedig word as 'n gebed van jou nie dadelik verhoor word nie. As jy oortuig is dat wat jy vra, goed is - goed vir jou of goed vir iemand anders - hou aan bid. Die Here toets dalk net jou geloof - om te sien hoeveel jy Hom vertrou. Onthou natuurlik om wanneer jy iets van die Here vra, te sê: "U wil geskied". Wat dan ookal gebeur, jy sal tevrede wees. As jy die Here so vertrou, sal jy nooit ongeduldig word as dit lank duur voordat jou gebed verhoor, of as dit miskien glad nie verhoor word nie. Hy weet die beste.

En dit bring my by wat gaan volg. In die volgende paar stories sal jy hoor van waarlik verbasende gevalle omtrent antwoorde op gebede - kinders se gebede ook. Ek maak hulle al geruime tyd bymekaar en ek ken al die mense persoonlik. Natuurlik noem ek nie hulle regte name of die name van die plekke waar hierdie dinge gebeur het nie, want hulle mag miskien n ie daarvan hou nie, maar elke storie is waar.

Wanneer jy die eerste storie klaar gelees of gehoor het, sal jy sê: "Dit is regtig merkwaardig." Wanneer jy die tweede een gelees het, sal jy sê: "Dit is verbasend." Maar wanneer jy hulle almal gelees of gehoor het, hoop ek sal jy sê: "Dit is oortuigend. Ek is nou seker dat die Here gebede verhoor."

Tog is daar net een manier om absoluut seker te wees. Wil jy graag weet? Dit is om die Here self op die proef te stel. Vra Hom iets wat jy nodig het - iets wat jy régrig nodig het, of beter nog, iets vir iemand anders. Vra Hom ernstig, opreg, vol vertroue en kyk dan wat gebeur.

Die Here sal jou nie teleurstel nie. Kyk na hierdie plegtige beloftes wat Hy gemaak het:

"Voordat hulle roep, sal ek antwoord; terwyl hulle nog spreek, verhoor Ek." (Jes. 65:24)

En: "Roep My aan in die dag van benoudheid: ek sal jou  uithelp." (Ps. 5:15)

En weer: "Alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit ontvang, en julle sal dit verkry." (Mark. 11:24)

En ten laaste: "Bid,en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal vind; klop, en vir julle sal oopgemaak word." (Luk. 11:9)

Wat meer kon die Here gesê het as dit? Dit is gewis die moeite werd, net om te sien wat Hy vir jou sal doen.
 
"E