Onderstaande vir Vrystaat, Gauteng, Limpopo, Mpumalanga, Noord-Wes, Ooskaap, Kwa-Zulu Natal, Noord Kaap en Wes-Kaap

*soos gewysig deur Gazette 43381 van 1 Junie 2020 Covid-19 Ramp 

Heropening van Skole 8 Junie 2020:

Graad 7, Graad 12

6 Julie 2020:

Graad 1, 2, 3, 6, 10 en 11

3 Augustus 2020:

Graad 4, 5, 8 en 9

Eerste Kwartaal 

15 Januarie 2020 - 20 Maart 2020 

Tweede Kwartaal 

31 Maart 2020 - 12 Junie 2020 

*8 Junie 2020 - 7 Augustus 2020 COVID

Derde Kwartaal 

7 Julie 2020 - 18 September 2020

*12 Augustus 2020 - 23 September 2020 COVID

Vierde Kwartaal 

29 September 2020 - 2 Desember 2020

*5 Oktober 2020 - 15 Desember 2020 COVID

2020 Kalender 

1 Januarie 2020    Nuwejaarsdag

21 Maart 2020 Menseregte Dag

10 April 2020 Goeie Vrydag

13 April 2020 Familie Dag

27 April 2020 Vryheidsdag

1 Mei 2020 Werkersdag

16 Junie 2020 Jeugdag

9 Augustus 2020 Vroue Dag

24 September 2020 Erfenisdag

16 Desember 2020 Rekonsiliasie

25 Desember 2020 Kersdag

26 Desember 2020 Welwillendheid

1 Januarie 2020   Nuwejaarsdag 

Nuwejaarsdag

14 Februarie 2020   Valentyndsdag

Valentynsdag

 21 Maart 2020   Menseregte Dag

Menseregtedag

6 April 2020   Van Riebeecksdag*

Van Riebeecksdag

10 April 2020   Goeie Vrydag

Goeie Vrydag

13 April 2020   Familie Dag

Paas Maandag

27 April 2020   Vryheidsdag

Vryheidsdag

1 Mei 2020   Werkersdag

Werkersdag

10 Mei 2020   Moedersdag (Sondag)

Moedersdag

31 Mei 2020   Republiekdag*

Republiekdag

16 Junie 2020   Jeugdag

Jeugdag

21 Junie 2020   Vadersdag (Sondag)

Vadersdag

9 Augustus 2020   Vrouedag

Vrouedag

24 September 2020   Erfenisdag

Erfenisdag

10 Oktober 2020   Krugerdag*

Krugerdag

16 Desember 2020  Rekonsiliasie*

Geloftedag

25 Desember 2020   Kersdag

Kersdag

26 Desember 2020   Welwillendheid

Welwillenheidsdag

Datums met * word nie meer amptelik erken as publieke vakansiedae nie.  

RACHEL DE BEER

Gesterf in die Drakensberge in die winter van 1843

Die donker berge lê wit

In die sneeu van die nagtelike 

weer. 

 Twee kinders skrik uit lit

want hul kalfie kom nie weer.

Die pad het hul verloor.

Dis koud en Japie huil!

Rachel het dus geboor

In 'n miershoop vir hom te skuil.

Sy druk hom in sy fles;

Sy gee hom haar kledy.

Haar lyfie sluit die nes, 

Sodat hy nie moet ly!

Die soekers dring daarheen -

 Racheltjie is wit en styf.

Japie krimp ineen - 

Daar's nog lewe in sy lyf!

Sy't nooit 'n ma geword.

Maar sóós Rachel van ouds tot

 Volksmoeder gegord

Weens 'n hart en siel des gouds!

© Peter Cohen Hamburg