Onderstaande vir Vrystaat, Gauteng, Limpopo, Mpumalanga, Noord-Wes, Ooskaap, Kwa-Zulu Natal, Noord Kaap en Wes-Kaap

Eerste Kwartaal 

9 Januarie 2019 - 15 Maart 2019 

Tweede Kwartaal 

2 April 2019 - 14 Junie 2019 

Derde Kwartaal 

9 Julie 2019 - 20 September 2019

Vierde Kwartaal 

1 Oktober 2019 - 4 Desember 2019

Datums met * word nie meer amptelik erken as publieke vakansiedae nie.  

1 Januarie 2020   Nuwejaarsdag 

Nuwejaarsdag

Valentynsdag Dinsdag, 14 Februarie

21 Maart 2020    Menseregte Dag 

Menseregtedag

19 April 2020  Goeie Vrydag

Goeie Vrydag

22 April 2020  Familie Dag

* Paas Maandag

6 April 2020 Van Riebeecksdag* 

* Van Riebeeckdag

27 April 2020   Vryheidsdag

Vryheidsdag

1 Mei 2020    Werkersdag

Werkersdag

Moedersdag    Sondag, 6 Mei 

31 Mei 2020    Republiekdag*

* Republiekdag 

16 Junie 2020     Jeugdag

Jeugdag 

Vadersdag Sondag, 18 Junie

9 Augustus 2020    Vrouedag 

Vrouedag

24 September 2020    Erfenisdag

Erfenisdag

10 Oktober 2020     Krugerdag *

* Krugerdag 

16 Desember 2020    Rekonsiliasie 

* Geloftedag

25 Desember 2020   Kersdag

Kersdag

26 Desember 2020    Welwillendheid

Welwillendheidsdag 

2019 Kalender 

1 Januarie 2019    Nuwejaarsdag

21 Maart 2019 Menseregte Dag

19 April 2019 Goeie Vrydag

22 April 2019 Familie Dag

27 April 2019 Vryheidsdag

1 Mei 2019 Werkersdag

16 Junie 2019 Jeugdag

9 Augustus 2019 Vroue Dag

24 September 2019 Erfenisdag

16 Desember 2019 Rekonsiliasie

25 Desember 2019 Kersdag

26 Desember 2019 Welwillendheid

RACHEL DE BEER


Gesterf in die Drakensberge in die winter van 1843


Die donker berge lê wit

In die sneeu van die nagtelike 

weer. 

 Twee kinders skrik uit lit

want hul kalfie kom nie weer.

Die pad het hul verloor.

Dis koud en Japie huil!

Rachel het dus geboor

In 'n miershoop vir hom te skuil.

Sy druk hom in sy fles;

Sy gee hom haar kledy.

Haar lyfie sluit die nes, 

Sodat hy nie moet ly!

Die soekers dring daarheen -

 Racheltjie is wit en styf.

Japie krimp ineen - 

Daar's nog lewe in sy lyf!

Sy't nooit 'n ma geword.

Maar sóós Rachel van ouds tot

 Volksmoeder gegord

Weens 'n hart en siel des gouds!

© Peter Cohen Hamburg