Onderstaande vir Vrystaat, Gauteng, Limpopo, Mpumalanga, Noord-Wes, Ooskaap, Kwa-Zulu Natal, Noord Kaap en Wes-Kaap

Eerste Kwartaal 

11 Januarie 2017 - 31 Maart 2017 

Tweede Kwartaal 

18 April 2017 - 30 Junie 2017 

Derde Kwartaal 

24 Julie 2017 - 29 September 2017

Vierde Kwartaal 

09 Oktober 2017 - 08 Desember 2017

Datums met * word nie meer amptelik erken as publieke vakansiedae nie.  

1 Januarie 2017   Nuwejaarsdag 

Nuwejaarsdag

Valentynsdag Dinsdag, 14 Februarie

21 Maart 2017    Menseregte Dag 

Menseregtedag

28 Maart 2017  Familie Dag

* Paas Maandag

6 April 2017 Van Riebeecksdag* 

* Van Riebeeckdag

14 April 2017  Goeie Vrydag

Goeie Vrydag

17 April 2017 Familie Dag
Familiedag

27 April 2017   Vryheidsdag

Vryheidsdag

1 Mei 2017    Werkersdag

Werkersdag

Moedersdag    Sondag, 14 Mei 

31 Mei 2017    Republiekdag*

* Republiekdag 

16 Junie 2016     Jeugdag

Jeugdag 

Vadersdag Sondag, 18 Junie

9 Augustus 2017    Vrouedag 

Vrouedag

24 September 2017    Erfenisdag

Erfenisdag

10 Oktober 2017     Krugerdag *

* Krugerdag 

16 Desember 2017    Rekonsiliasie 

* Geloftedag

25 Desember 2017   Kersdag

Kersdag

26 Desember 2017    Welwillendheid

Welwillendheidsdag 

2016 Kalender 

1 Januarie 2016    Nuwejaarsdag

21 Maart 2016 Menseregte Dag

25 Maart 2016 Goeie Vrydag

21 April 2016 Familie Dag

27 April 2016 Vryheidsdag

1 Mei 2016 Werkersdag

16 Junie 2016 Jeugdag

9 Augustus 2016 Vroue Dag

24 September 2016 Erfenisdag

16 Desember 2016 Rekonsiliasie

25 Desember 2016 Kersdag

26 Desember 2016 Welwillendheid

RACHEL DE BEER


Gesterf in die Drakensberge in die winter van 1843


Die donker berge lê wit

In die sneeu van die nagtelike 

weer. 

 Twee kinders skrik uit lit

want hul kalfie kom nie weer.

Die pad het hul verloor.

Dis koud en Japie huil!

Rachel het dus geboor

In 'n miershoop vir hom te skuil.

Sy druk hom in sy fles;

Sy gee hom haar kledy.

Haar lyfie sluit die nes, 

Sodat hy nie moet ly!

Die soekers dring daarheen -

 Racheltjie is wit en styf.

Japie krimp ineen - 

Daar's nog lewe in sy lyf!

Sy't nooit 'n ma geword.

Maar sóós Rachel van ouds tot

 Volksmoeder gegord

Weens 'n hart en siel des gouds!

© Peter Cohen Hamburg