Onderstaande vir Vrystaat, Gauteng, Limpopo, Mpumalanga, Noord-Wes, Ooskaap, Kwa-Zulu Natal, Noord Kaap en Wes-Kaap

Eerste Kwartaal 

13 Januarie 2016 - 18 Maart 2016  

Tweede Kwartaal 

5 April 2016 - 24 Junie 2016  

Derde Kwartaal 

18 Julie 2016 - 30 September 2016

Vierde Kwartaal 

10 Oktober 2016 - 7 Desember 2016 

Datums met * word nie meer amptelik erken as publieke vakansiedae nie.  

1 Januarie 2016   Nuwejaarsdag 

Nuwejaarsdag

Valentynsdag Vrydag, 14 Februarie

21 Maart 2016    Menseregte Dag 

Menseregtedag

25 Maart 2016  Goeie Vrydag

Goeie Vrydag

28 Maart 2016  Familie Dag

* Paas Maandag

6 April 2016 Van Riebeecksdag* 

* Van Riebeeckdag

27 April 2016   Vryheidsdag

Vryheidsdag

1 Mei 2016    Werkersdag

Werkersdag

Moedersdag    Sondag, 8 Mei 

31 Mei 2016    Republiekdag*

* Republiekdag 

16 Junie 2016     Jeugdag

Jeugdag 

Vadersdag Sondag, 19 Junie

9 Augustus 2016    Vrouedag 

Vrouedag

24 September 2016    Erfenisdag

Erfenisdag

10 Oktober 2016     Krugerdag *

* Krugerdag 

16 Desember 2016    Rekonsiliasie 

* Geloftedag

25 Desember 2016   Kersdag

Kersdag

26 Desember 2016    Welwillendheid

Welwillendheidsdag 

2016 Kalender 

1 Januarie 2016    Nuwejaarsdag

21 Maart 2016 Menseregte Dag

25 Maart 2016 Goeie Vrydag

21 April 2016 Familie Dag

27 April 2016 Vryheidsdag

1 Mei 2016 Werkersdag

16 Junie 2016 Jeugdag

9 Augustus 2016 Vroue Dag

24 September 2016 Erfenisdag

16 Desember 2016 Rekonsiliasie

25 Desember 2016 Kersdag

26 Desember 2016 Welwillendheid

RACHEL DE BEER


Gesterf in die Drakensberge in die winter van 1843


Die donker berge lê wit

In die sneeu van die nagtelike 

weer. 

 Twee kinders skrik uit lit

want hul kalfie kom nie weer.

Die pad het hul verloor.

Dis koud en Japie huil!

Rachel het dus geboor

In 'n miershoop vir hom te skuil.

Sy druk hom in sy fles;

Sy gee hom haar kledy.

Haar lyfie sluit die nes, 

Sodat hy nie moet ly!

Die soekers dring daarheen -

 Racheltjie is wit en styf.

Japie krimp ineen - 

Daar's nog lewe in sy lyf!

Sy't nooit 'n ma geword.

Maar sóós Rachel van ouds tot

 Volksmoeder gegord

Weens 'n hart en siel des gouds!

© Peter Cohen Hamburg