Onderstaande vir Vrystaat, Gauteng, Limpopo, Mpumalanga, Noord-Wes, Ooskaap, Kwa-Zulu Natal, Noord Kaap en Wes-Kaap 

Eerste Kwartaal 

14 Januarie 2015 - 25 Maart 2015  

Tweede Kwartaal 

13 April 2015 - 26 Junie 2015  

Derde Kwartaal 

20 Julie 2015 - 2 Oktober 2015

Vierde Kwartaal 

12 Oktober 2015 - 9 Desember 2015 

Datums met * word nie meer amptelik erken as publieke vakansiedae nie.  

1 Januarie 2015   Nuwejaarsdag 

Nuwejaarsdag

Valentynsdag Vrydag, 14 Februarie

21 Maart 2015    Menseregte Dag 

Menseregtedag

3 April 2015  Goeie Vrydag

Goeie Vrydag

6 April 2015 Van Riebeecksdag* 

* Van Riebeeckdag

6 April 2015  Familie Dag

* Paas Maandag

27 April 2015   Vryheidsdag

Vryheidsdag

1 Mei 2015    Werkersdag

Werkersdag

Moedersdag    Sondag, 10 Mei 

31 Mei 2015    Republiekdag*

* Republiekdag 

16 Junie 2015     Jeugdag

Jeugdag 

Vadersdag Sondag, 21 Junie

9 Augustus 2015    Vrouedag 

Vrouedag

24 September 2015    Erfenisdag

Erfenisdag

10 Oktober 2014     Krugerdag *

* Krugerdag 

16 Desember 2015    Rekonsiliasie 

* Geloftedag

25 Desember 2015   Kersdag

Kersdag

26 Desember 2015    Welwillendheid

Welwillendheidsdag 

2015 Kalender 

1 Januarie 2015    Nuwejaarsdag

21 Maart 2015 Menseregte Dag

 2015 Goeie Vrydag

21 April 2015 Familie Dag

27 April 2015 Vryheidsdag

1 Mei 2015 Werkersdag

16 Junie 2015 Jeugdag

9 Augustus 2015 Vroue Dag

24 September 2015 Erfenisdag

16 Desember 2015 Rekonsiliasie

25 Desember 2015 Kersdag

26 Desember 2015 Welwillendheid

RACHEL DE BEER


Gesterf in die Drakensberge in die winter van 1843


Die donker berge lê wit

In die sneeu van die nagtelike 

weer. 

 Twee kinders skrik uit lit

want hul kalfie kom nie weer.

Die pad het hul verloor.

Dis koud en Japie huil!

Rachel het dus geboor

In 'n miershoop vir hom te skuil.

Sy druk hom in sy fles;

Sy gee hom haar kledy.

Haar lyfie sluit die nes, 

Sodat hy nie moet ly!

Die soekers dring daarheen -

 Racheltjie is wit en styf.

Japie krimp ineen - 

Daar's nog lewe in sy lyf!

Sy't nooit 'n ma geword.

Maar sóós Rachel van ouds tot

 Volksmoeder gegord

Weens 'n hart en siel des gouds!

© Peter Cohen Hamburg