Onderstaande vir Vrystaat, Gauteng, Limpopo, Mpumalanga, Noord-Wes, Ooskaap, Kwa-Zulu Natal, Noord Kaap en Wes-Kaap 

Eerste Kwartaal 

15 Januarie 2014 - 28 Maart 2014  

Tweede Kwartaal 

7 April 2014 - 27 Junie 2014  

Derde Kwartaal 

21 Julie 2014 - 3 Oktober 2014

Vierde Kwartaal 

13 Oktober 2014 - 10 Desember 2014 

Datums met * word nie meer amptelik erken as publieke vakansiedae nie.  

1 Januarie 2014     Nuwejaarsdag 

Nuwejaarsdag

Valentynsdag Vrydag, 14 Februarie

21 Maart 2014     Menseregte Dag 

Menseregtedag

6 April 2014     Van Riebeecksdag* 

* Van Riebeeckdag

 18 April 2014     Goeie Vrydag

Goeie Vrydag

 21 April 2014     Familie Dag

* Paas Maandag

27 April 2014     Vryheidsdag

Vryheidsdag

1 Mei 2014     Werkersdag

Werkersdag

Moedersdag    Sondag, 11 Mei 

31 Mei 2014     Republiekdag*

* Republiekdag 

Vadersdag Sondag, 15 Junie

16 Junie 2014     Jeugdag

Jeugdag 

9 Augustus 2014     Vrouedag 

Vrouedag

24 September 2014     Erfenisdag

Erfenisdag

10 Oktober 2014     Krugerdag *

* Krugerdag 

16 Desember 2014     Rekonsiliasie 

* Geloftedag

 25 Desember 2014     Kersdag

Kersdag

26 Desember 2014     Welwillendheid

Welwillendheidsdag 

2014 Kalender 

1 Januarie 2014    Nuwejaarsdag

21 Maart 2014 Menseregte Dag

18 April 2014 Goeie Vrydag

21 April 2014 Familie Dag

27 April 2014 Vryheidsdag

28 April 2014 Skool Vakansiedag

29 April 2014 Skool Vakansiedag

30 April 2014 Skool Vakansiedag

1 Mei 2014 Werkersdag

16 Junie 2014 Jeugdag

9 Augustus 2014 Vroue Dag

24 September 2014 Erfenisdag

16 Desember 2014 Rekonsiliasie

25 Desember 2014 Kersdag

26 Desember 2014 Welwillendheid

RACHEL DE BEER


Gesterf in die Drakensberge in die winter van 1843


Die donker berge lê wit

In die sneeu van die nagtelike 

weer. 

 Twee kinders skrik uit lit

want hul kalfie kom nie weer.

Die pad het hul verloor.

Dis koud en Japie huil!

Rachel het dus geboor

In 'n miershoop vir hom te skuil.

Sy druk hom in sy fles;

Sy gee hom haar kledy.

Haar lyfie sluit die nes, 

Sodat hy nie moet ly!

Die soekers dring daarheen -

 Racheltjie is wit en styf.

Japie krimp ineen - 

Daar's nog lewe in sy lyf!

Sy't nooit 'n ma geword.

Maar sóós Rachel van ouds tot

 Volksmoeder gegord

Weens 'n hart en siel des gouds!

© Peter Cohen Hamburg