U


u. uur

u.d. uit druk

simbool vir uraan (element)

UDF United Democratie Front

UDM United Democratic Movement

U dw. U dienswillige

UDW Universiteit van Durban-Westville

U dw.dnr. U dienswillige dienaar

U Ed. U Edele

UFH Universiteit van Fort Hare

UH uitklophou (in boks)

UHF ultrahoë frekwensie

UHT ultrahoë temperatuur

u.i. ut infra (soos hieronder)

uitbr. uitbreiding

uitdr. uitdrukking

uitg. uitgawe; uitgewer

uitgeh. uitgehardloop (in krieket)

uits. uitsondering

uitspr. uitspraak

UK Universiteit van Kaapstad; uitsettingskoëffisiënt;uitvoerende komitee

UKOR (ook Ukor) Uraanverrykingskorporasie
ult. ultimo (laaslede)

UN Universiteit van Natal

UNESCO (ook Unesco) United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (Verenigde Nasies se Opvoedkundige, Wetenskaplike en Kulturele Organisasie)

UNICEF (ook Unicef) United Nations Children’s Fund(Verenigde Nasies se Kinderfonds)

UNIN Universiteit van die Noorde

UNISA (ook Unisa) Universiteit van Suid-Afrika

UNITA (ook Unita) Uniao Nacional para aIndependência Total de Angola (Angolese bevrydingsbeweging, kyk ook by MPLA)

univ. universiteit; universitêr, universitêreuniverseel, universele

UNW (ook UNIWES of Uniwes) Universiteit van Noordwes

U.O.D. (ook UOD) Universiteitsonderwysdiploma

U.O.L.M. (ook UOLM) Universiteit van Suid-Afrika se Onderwyslisensiaat in Musiek

UOR uitvoerende oorgangsraad

UOVS  Universiteit van die Oranje-Vrystaat, tans Universiteit van die Vrystaat (kyk by UVS)

UP Universiteit van Pretoria

UPE Universiteit van Port Elizabeth

UR uitvoerende raad

u.s. ut supra (soos hierbo)

US Universiteit van Stellenbosch

USSR Unie van Sosialistiese Sowjetrepublieke (destyds)

U.V.L.M. (ook UVLM) Universiteit van Suid-Afrika se Voordraerslisensiaat in Musiek

UVS Universiteit van die Vrystaat

UVSA Uitgewersvereniging van Suid-Afrika

UW (ook Wits) Universiteit van die Witwatersrand

UWK Universiteit van Wes-Kaapland

UZ (ook UNIZUL of Unizul) Universiteit van Zoeloeland