Totale Bevryding (Verlossing)

Baie Christene voel dat die feit dat hulle weet hulle gaan hemel toe, is genoeg. Hul geniet of waardeer nie die volle waarde van Christus wat aan die Kruis gesterf het nie. Ja, Christus het vir ons sondes gesterf. Ja, ons het (of besit) die ewige lewe. Maar die ewige lewe is in die toekoms. Wat van nou? Wat van vandag? Hoe pas ek dit toe in my daaglikse lewe?

Chistus het belowe dat ons die ewige lewe sal beërwe, maar ook lewe in oorvloed. Nou!!! Hier !!! Tog ervaar baie Christene nie hierdie OORVLOEDIGE LEWE nie. Miskien is dit omdat baie gelowiges nie die Verlossingwerk wat Christus aan die Kruis bewerkstellig het, verstaan nie. Die Psalmis vra in Psalm 8:4: "...What is man that you are mindful of him, and the son of man, that you visit him..." Goeie vraag. Wat is die man? Die mens het ewige lewe en is in die beeld van God geskape. 'n Drie-enige wese:

  • Jou gewete is die stem van jou gees
  • Gevoelens is die stem van jou siel
  • Offerandes is die stem van jou liggaam
Adam se oortredings in die tuin van eden het al drie areas affekteer: Gees, siel en liggaam. En God se verlossingwerk was diepsinnig vir ons gees, siel en liggaam. In Jesaja 53:5 word gepraat van Jesus wat namens ons gely het. Hier sien ons weer die drievoudige verlossing van die mens. Totale verlossing. Jesus sê God is Gees, en dié wat God aanbid, moet Hom in die gees aanbid. In Genesis 1:26 sê God (Vader, Seun en Heilige Gees): "Let us make mankind in Our image, after our likeness." 
In the Image and likeness of God - as God dan 'n geestelike wese is, is die mens ook 'n geestelike wese. Die mens se siel verwys na sy emosies, wil en verstand. In Jesaja 53: 10-11 verwys dit na Jesus se siel wat geaffekteer is aan die kruis
  • Hy stort sy Siel oor die dood
  • Sy Siel word 'n offer vir sonders
  • Die hele proses verwys na plaasvervanging
  • Jesus Christus word 'n volkome vervanging van ons sondes
Die NIV stel dit soos volg. "The punishment that brought us peace was upon Him, the chastisement [cheerful to obtain] peace and well-being for us was upon Him." Eerstens is daar vrede met God en dat my gees nie in 'n storm hoef te wees nie, omdat ek nou [in gees] van God geskei is nie. Maar daar is ook die vrede van God wat sielsrus bring aan my gees en my emosies. Die vraag waarmee soveel Christene worstel is dan: Hoekom het ek nie vrede nie? Hoekom is ek voortdurend in 'n worstelstryd? Hoekom kwel soveel dinge my? Waar kom die angstigheid vandaan? Baie goeie vraag!

Hier is die antwoord. Met jou wedergeboorte het jou gees onmiddelik verander. Maar jou siel het nie. Die deel van jou wat onmiddelik en vir altyd verander het, is slegs jou gees. Wat jou siel aanbetref, begin daar nou eers 'n proses wat moontlik gemaak word deur God se verlossingswerk aan die kruis. Die vrede wat Jesus vir jou uitgekoop het, is ook beskikbaar vir jou siel; nie net jou gees nie. Jakobus 1:2 sê: "My broers, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom, want..." Vind beloftes in God se woord (Die Bybel) en "hang on to those promises". Staan sterk in die geloof, beoefen geduld en laat jou geloof beproef word. Want in beproewing ontwikkel jy geduld. Jakobus 1:5-6 "As een van julle wysheid kortkom, moet Hy dit van God bid, en Hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyt. Maar 'n mens moet gelowig bid en nie twyfel nie, want iemand wat twyfel, is soos 'n brander in die see wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word." 

Die sleutel is geloof sonder twyfel. Die Griekse woord vir twyfel is DIPSUCHOS (dip'-soo-khos): "Two Spirited, that is, varying in opinion and purpose, double minded. Double-souled. Inconsistent. Unstable. Die woord van God (Die Bybel) is lewe aan jou siel en gees. Bely, erken en bieg die Woord. Glo in die Woord. Ps 19:7 sê: "The law of the Lord is perfect, reviving the soul."
Verklaar jou vertroue en geloof. Bid die woord van God. 

"Vader in die hemel, ek wag geduldig op U. Ek sal dapper en moedig staan (Ps.37:14). U beskerm my en red my (Ps.31:1). U is my skild. U woord is my bron van hoop. U voed my soos u belowe het - sodat ek kan lewe (Ps.119: 114-115). Soos ek U hier aanbid Here, voed my siel en maak dit vol van vrede en vreugde."

Dierbare Kruis.mp3