GESKIEDENIS

              6 April 1652

             16 Desember 18381875  Die Genootskap van Regte Afrikaners word in die Paarl gestig 

1880  Die Afrikanerbond word gestig

1899  Die Anglo-Boereoorlog

1910  Louis Botha as leier van die Suid-Afrikaanse Party word die eerste premier van die Unie van Suid-Afrika 

1918  Die Afrikaner-Broederbond word in Johannesburg gestig

1925  Afrikaans word as ampstaal erken

1961  Suid-Afrika word 'n republiek

1993  'n Tussentydse grondwet word aangeneem. Afrikaans word een van elf amptelike tale

 ONS HELDE

            Andries Pretorius 

            Jopie Fourie

            Piet Joubert

SPORT HOOGTEPUNTE

                  20 Oktober 2007 

                 24 Junie 1995