Toe die put opgedroog het

(VIND DIE AUDIO WEERGAWE ONDERAAN DIE BLAD)

Oom Attie se Slaaptyd stories
Deel Twee


deur Arthur S. Maxwell

Rene was vreeslik dors. Nêrens was daar 'n druppel water te kry nie. Vir baie, baie dae was daar ook geen reën nie. Daar was nie 'n wolkie in die lug te sien nie en oor 'n gebied van honderde vierkante myle het die bloedige son van Afrika die land verskroei. Al die riviere en stroompies het opgedroog en eindelik was die diep put naby die plaashuis ook droog.

Rene se Pappie het nie geweet wat om te doen nie. Hy het vir baie jare hard gewerk om iets van sy plaas te maak en nou het dit gelyk of hy alles gaan verloor. Al sy gesaaides het verskroei en daar was geen water vir sy diere nie. Wat moet hy nou doen?

Hy het sy gesin bymekaargeroep en hulle vertel hoe ernstig die toestand is. Toe het hy gesê dat hy vir Jesus gaan vra om reën te stuur.

Daarom het hulle almal gekniel - Mammie, Pappie, Rene en haar klein sustertjie - en saam het hulle baie vurig gebid vir reën. Pappie en Mammie het albei ernstig gebid dat Jesus tog reën moes stuur om die gesaaides te red ook hulle trop beeste.

Toe dit Rene se beurt was om te bid, het sy nie net gesê wat Pappie en Mammie gesê het nie. Sy het gesê "Liewe Jesus, as U nie reën stuur nie, stuur dan asseblief water in die put."

Pappie het geglimlag want hoe kon daar water in die put kom as dit nie ook reent nie. Maar Rene het nie daaraan gedink nie. Sy het geglo dat Jesus enigiets kon doen en toe hulle almal van hul knieë af opgestaan het, het sy gesê dat sy heeltemal seker was dat Jesus haar gebed sou antwoord.
Pappie en Mammie het met hul werkies by die huis aangegaan, maar Rene het verdwyn. Sy het na die put gegaan om te sien wat Jesus sou doen.

Sy het aan die planke bo-oor die put gewerskaf en eindelik het sy een weggeskuif sodat sy in die put kon afkyk. Maar die put was so diep en donker dat sy niks kon sien nie. Sy het 'n klippie ingegooi en fyn geluister. Vir 'n paar oomblikke het sy haar asem opgehou en gewag - en toe....

"Pardoems!"

Sy het opgespring en so vinnig as wat sy kon, huis toe gehardloop.

"Jesus het die water gestuur!" het sy geskree. "Jesus het die water gestuur!"

Pappie wou dit nie glo nie, maar hy het na die put gehardloop om te kyk met Mammie en die plaaswerkers kort op sy hakke. Hy het ook 'n klip ingegooi en dit het met 'n geplas onder in die water geval.

Dadelik het hulle die pomp begin werk en na 'n rukkie het daar die heerlikste koel water uitgevloei.

Hoe gelukkig en dankbaar was hulle nie! en weet julle, van daardie dag af het daardie put se water nooit weer opgedroog nie. Daar is nou wel mense wat sal sê "Ag, dit was sommer toeval". Maar klein Rene weet van beter. Sy glo vas dat Jesus die water gestuur het in antwoord op haar gebed en ek dink dat sy heeltemal reg is.
Radio Kuber Kontrei is 'n gratis Afrikaanse Agtergrond musiek kanaal. Kliek op ► links en luister via TuneIn. Maak asb. die ♥ rooi! deur ons as 'n FAVOURITE te merk. Vind ons APP op Google Play