Hy het amper die stuipe gekry, so kwaad was hy. Hy was woedend. Nederlands stuipen = skuins staan. Stuipe is 'n plotselinge, onwillekeurige sametrekking van spiere, dikwels gepaard met bewusteloosheid. 

Wat Praat jy!

Afrikaanse Idiome, gesegdes en vaste uitdrukkings met verklarings

Saamgestel deur Johanna de Wet

ISBN  978-1-86919-388-1