Hy is 'n stomp griffie. Hy is nie slim nie. 'n Griffie is vroeër gebruik om op 'n lei te skryf. 'n Lei is 'n stuk leiklip waarop kinders in die aanvangsklasse geskryf het. 

Wat Praat jy!

Afrikaanse Idiome, gesegdes en vaste uitdrukkings met verklarings

Saamgestel deur Johanna de Wet

ISBN  978-1-86919-388-1