Die Solidariteit van vandag het reeds op 22 Junie 1902 ontstaan toe die Transvaal Miners' Assocication gestig is. Met 110 jaar se ervaring indie Suid-Afrikaanse arbeidsmark is Solidariteit selfs ouer as die huidige regerende party, die ANC. Die vakbond het in sy 110-jarige bestaan vier naamsveranderinge ondergaan. Die Transvaal Miners's Association se naam is in 1913 na die Mynwerksunie (MWU) verander. In 2001 verander MWU na MWU-Solidariteit en sedert 2002 staan die vakbond net as Solidariteit bekend. Sedert 1997, toe Solidariteit se huidige uitvoerende hoof, Flip Buys in sy pos aangestel is, het die vakbond se ledetal van sowat 30,000 to 130,000 toegeneem. Daar sluit elke maand minstens 1,000 tot 2,000 mense by Solidariteit aan. Die vakbond het meer as 20 kantore landwyd en lede word deur meer as 200 personeellede en 1,275 vakbondverteenwoordigers in duisende maatskappye bedien. 

Solidariteit is nie net in groot, kollektiewe maatskappye georganiseer nie. Enige werkende individu kan by die vakbond aansluit en sodoende die beskerming van die vakbond (insluitend gratis arbeidsregshulp) in sy of haar werkplek geniet. Dienslewering aan individuele lede word deur Solidariteit se multimedia-dienssentrum behartig.