Hy stap met sewemylslaarse oor sy probleme heen. Hy hanteer dit vinnig en maklik. In die sprokie van Duimpie, het die reus oor sewemylslaarse beskik, wat met 'n tree sewe myl kon aflê!

Wat Praat jy!

Afrikaanse Idiome, gesegdes en vaste uitdrukkings met verklarings

Saamgestel deur Johanna de Wet

ISBN  978-1-86919-388-1