Hy is ruimskoots vergoed. Hy is voldoende vergoed. Nederlands ruimschoots was oorspronklik 'n skeepvaartterm, in die uitdrukking, ruimschoots zeilen, wanneer die seil geleentheid gegee is om meer wind te vang. 'n Schoot verwys na een van die toue aan 'n seil wat gebruik is om die seil in 'n bepaalde posisie te hou. 

Wat Praat jy!

Afrikaanse Idiome, gesegdes en vaste uitdrukkings met verklarings

Saamgestel deur Johanna de Wet

ISBN  978-1-86919-388-1