Praat-tamboere

(Vind die Audio Weergawe onderaan die blad)Slaaptyd stories
Deel Vyf


deur Arthur S. Maxwell

Meer as duisend jaar voor daar ooit van radio's gehoor is, was die inboorlinge van Afrika in staat om oor lang afstande boodskappe aan mekaar te stuur deur middel van hulle praat-tamboere.

Ek bedoel nie dat hulle tamboere gehad het wat kon praat soos julle nie, maar hulle het nogtans gepraat!

In elke stat was daar mense wat so behendig was met die tamboere dat hulle deur die klank boodskappe kon stuur.

Sommige van die tamboere was so groot dat hulle twintig myl ver gehoor kon word. Sodra die tamboere in een stat gehoor is, het die volgende stat die boodskap opgeneem en weer uitgetamboer; en so het die boodskappe van stat tot stat gegaan totdat die hele omtrek dit gehoor het.

Wanneer daar groot gebeurtenisse plaasgevind het, is die boodskappe dwarsoor die vasteland van Afrika gestuur. Daar word vertel dat toe Koningin Victoria gester het, die boodskap epr kabel uit Engeland na Wes-Afrika gestuur is; inboorlinge wat honderde myle van die naaste spoorweg of telegraafkantoor gewoon het, het dadelik begin gesels oor die dood van die "Groot Koningin." Deur middel van die praat-tamboere het hulle die nuus voor die regeringsamptenare gehoor.

Toe die stad Kartoem geval en Generaal Gordon gesneuwel het, het die inboorlinge van Sierra Leone, duisende myle daarvandaan, nog daardie selfe dag daaroor gesels!

Die grootste tamboere word van hol boomstamme, twaalf voet lank en vyf voet in deursnee, gemaak. Probeer om julle so 'n groot tamboer voor te stel! Dis geen wonder dat hulle twintig myl ver gehoor kan word nie!
Julle sal seker baie graag sulke tamboere wil hoor?

Iemand wat feitelik sy hele lewe lank sulke tamboere gehoor het, het gesê: "Hulle klank word op die wind gedra...Boem-tap-boem! Doem...doem...t-rat...t-t-t-r-r-r-rat! Bo-e-e-emm!"

Julle kan hulle seker amper hoor nie waar nie? Ek wonder wat hulle boodskap is. Miskien het daar 'n groot ramp plaasgevind - 'n oorstroming of brand - of miskien het 'n vername opperhoof gesterf.

Die tamboere van Afrika spreek vandag nog, miskien sal jhulle hulle eendag hoor. Ek dink ook oor ander tamboere. Ons kan hulle God se tamboere noem. Hulle spreek met groot stemme en bring nuus, nie alleen van dinge wat gebeur het nie, maar van dinge wat nog sal gebeur. "Die wind dra hulle stemme."

Ja, al die vreeslike dinge wat vandag in die wêreld gebeur, die lyding van so baie mense, die droefheid van so baie Vaders en Moeders en kinders, die verwoesting van so baie huise - al hierdie dinge spreek met groot stemme tot ons.

Boem! Boem! Boem!

Die diep basstemme weerklink dwarsoor die aarde. "Word wakker!" sê hulle aan ons. "Word wakker! Wees op julle hoede vir wat spoedig sal gebeur!"

"Waak en bid, want julle weet nie wanneer die tyd daar is nie!"

Jesus het alles van hierdie dinge geweet, en Hy het aan ons gesê dat daar "praat-tamboere" sal wees in hierdie dae, maar Hy het Hulle nie so genoem nie. Hy het gesê: "Daar sal tekens wees aan son en maan en sterre, en op die aarde benoudheid van nasies in hulle radeloosheid wanneer see en branders dreun, en mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom. Want die kragte van die hemele sal geskud word." Luk. 21: 25-26.

Jesus het gesê dat alles tot ons sal spreek in die laaste dae - die son, die maan, die sterre, die see, die mense, die hemele, en die aarde. Hullse sal soos praat-tamboere wees wat tot ons met donderende stemme spreek en ons waarsku van Sy koms!

Verder het die Here gesê: "En as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan no en hef julle hoofde oop, omdat  julle verlossing naby is." Vers 28.

Dit is 'n baie wonderlike boodskap wat God vandag aan ons stuur! Luister Julle?  Kan julle die tamboere hoor?

En as ons die tamboere en hulle boodskap hoor,wat moet ons doen? Sal ons nie opkyk na Hom en sê nie: "Here Jesus, ek is bly dat U weer sal kom. Ek wil U so graag sien. Ek wil ook woon in daardie wonderlike land van vrede wat U berei het vir diegene wat U liefhet. Ek het U ook lief, en ek wil gereed wees wanneer U kom. Help my om gereed tee wees. Neem alle sonde uit my hart weg. Help my om vandag en elke dag soet te wees totdat U weer kom.

Sal julle nie almal sommer nou dadelik daardie gebed bid nie?

As julle dit doen, kan julle maar gerus wees wanneer daardie groot dag kom, want ons lees: "En Hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid, en hulle sal sy uitverkorenes bymekaarmaak uit die vier wonderstreke, van die een end van die hemele af tot by die ander end daarvan." Matt. 24:31.

Dit beteken dat die engele julle sal kom soek! Is dit nie 'n wonderlike gedagte dat die engele ons sal kom haal nie! En hulle sal julle vind, ek weet hulle sal. En hulle sal ons almal huis toe neem na daardie heerlike land waar daar geen oorlog "En geen dood meer" sal wees nie: "ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie." Openba. 21:4.

Slaaptyd stories

Deel Vyf

deur Arthur S. Maxwell

Radio Kuber Kontrei is 'n gratis Afrikaanse Agtergrond musiek kanaal. Kliek op ► links en luister via TuneIn. Maak asb. die ♥ rooi! deur ons as 'n FAVOURITE te merk. Vind ons APP op Google Play