O

 

o. onder

o. (ook ons.) onsydig, onsydige

simbool vir suurstof (element)

O. oos; Ooste; oostelik, oostelike
Ω ohm

o.a. onder andere

OAE Organisasie vir Afrika-eenheid (in 2001 vervang deur die AU of Afrika-Unie)

O.Afr. Oos-Afrika; Oos-Afrikaans, Oos-Afrikaanse

OAPUL Organisasie van Arabiese Petroleumuitvoerlande

ob. obiit (oorlede)

Ob. Obadja (boek in die Bybel)

OB Ossewabrandwag

obj. objek; objektief, objektiewe

OBR ouditiewe breinresponsie

OBS onderwys buite skoolverband

OBSA Ontwikkelingsbank van Suider-Afrika

ODH onwettige diamanthandel

Oe oersted

OE Oudengels; Oudengelse

OED Oxford English Dictionary

oef. oefening

O. en M. (ook O&M) organisasie en metodes

Oerg. Oergermaans, Oergermaanse

OESO Organisasie vir Ekonomiese Samewerking en Ontwikkeling

O.Eur. Oos-Europa; Oos-Europees, Oos-Europese

o.f. (ook OF) onvoldoende fondse; oudiofrekwensie

off. offisier; offisieel, offisiële

OFK outomatiese frekwensiekontrole

OFr. Oudfrans; Oudfranse

OG (ook oudit.genl.) ouditeur-generaal

O.Germ. Oos-Germaans; Oos-Germaanse

Ogerm. Oudgermaans; Oudgermaanse

OGI openbare gesondheidsinspekteur

o.g.v. op grond van

OHD Oudhoogduits; Oudhoogduitse

oho. ooghoogteoond

o.i. onses insiens

OI Oos-Indië; Oos-Indiese

OIB offisier in bevel; offisier in beheer

o.i.v. onder invloed van

ok. onderkas

OKD Onafhanklike Klagtedirektoraat

o.kpl. onderkorporaal

OKSA Onderwyskollege van Suid-Afrika

okt. oktaaf

Okt. Oktober

OKV obsessief kompulsiewe versteuring

OKVO Onderwyskollege vir Verdere Op­leiding

o.l. oor land

OL Oos-Londen; oosterlengte

olt. onderluitenant

o.l.v. onder leiding van

o.m. onder meer

o/m (ook o.p.m.) omwentelings per minuut

omg. omgekeerd

omstr. omstreeks

omw. omwenteling

ON Oudnoors; Oudnoorse

o.n.a. of naaste aanbod

onafh. onafhanklik, onafhanklike

onbek. onbekend, onbekende

onbep. onbepaald, onbepaalde

onbep.lw. onbepaalde lidwoord
ondersekr. (ook o.sekr.) ondersekretaris; ondersekretaresse

ondersk. onderskeiding; onderskeie; onderskeidelik

onderv. (ook o.voors.) ondervoorsitster; ondervoorsitter

ondw. onderwerp

ONFrk. Oudnederfrankies; Oudnederfrankiese

ong. ongeveer

ongew. ongewoon, ongewone; ongewens, ongewenste

ONI Oseanografiese Navorsingsinstituut

ONO oosnoordoos; oosnoordoostelik, oosnoordoostelike

onoorg. onoorganklik, onoorganklike

onoorg.ww. onoorganklike werkwoord

onpers, onpersoonlik, onpersoonlike

ons. (ook o.) onsydig, onsydige

ontl. ontleen; ontlening ontleding; ontleed

ontleedk. ontleedkunde; ontleedkundig, ontleedkundige

ontv. ontvangs; ontvang

ontw. ontwerp; ontwikkeling; ontwikkel, ontwikkelde

onvolm. onvolmaak, onvolmaakte

onvolt. onvoltooid, onvoltooide

oo. onderoffisier

oordr. oordrag; oordragtelik, oordragtelike

oorg. oorganklik, oorganklike

oorg.ww. oorganklike werkwoord

oorl. oorlede; oorledene

oorspr. oorsprong; oorspronklik, oorspronklike

oortr. oortreffend, oortreffende; oortreding

oortr.tr. oortreffende trap

OOV ouer-onderwysersvereniging

op. opus (werk, in musiek)

Op. Openbaring (boek in die Bybel)

OP observasiepos
op.cit. opere citato (in die aangehaalde werk)

openb. openbaar, openbare

opg. opgawe
opl. opleiding

opm. opmerking

o.p.m. (ook o/m) omwentelings per minuut

o.p.s. (ook o/s) omwentelings per sekonde

opskr. opskrif

opst. opsteller

opt. optikaopties, optiese; optatief, optatiewe

optek. optekening

OPUL Organisasie van Petroleumuitvoerlande

opv. opvoedkunde; opvoedkundig, opvoedkundige

opwask. opwaskamer

o.r. op rekening

ord. ordonnansie

org. organisasie; organies, organiese

o.r.v. onder redaksie van

o/s (ook o.p.s.) omwentelings per sekonde

Os simbool vir osmium (element)

OS Oudsaksies; Oudsaksiese

OSB openbare skakelbeampte

oseanogr. oseanografie; oseanografies, oseanografiese

o.sekr. (ook ondersekr.) ondersekretaris; ondersekretaresse

OSG Orde van die Suiderkruis: Goud

OSO oossuidoos; oossuidoostelik, oossuidoostelike

OSS Orde van die Suiderkruis: Silwer

ost. onderstaande

OST oostelike standaardtyd

OT Ou Testament; Ou Testamenties, Ou Testamentiese

OTM outomatiese tellermasjien

oudhk. oudheidkunde; oudheidkundig, oudheidkundige

oudit.genl. (ook OG) ouditeur-generaal

oudl. ouderling

OUO Onafhanklike Uitsaai-owerheid

out. outomaties, outomatiese

OV Ou Verbond

OVDG Orde vir Voortreflike Diens: Goud


OVDS Orde vir Voortreflike Diens: Silwer

OVH orde van helderheid

OVK Onafhanklike Verkiesingskommissie

O.Vl. Oos-Vlaandere; Oos-Vlaams, Oos-Vlaamse

o.voors. (ook onderv.) ondervoorsitter; ondervoorsitster

OVS Oranje-Vrystaat (tans net Vrystaat genoem, ISO-kode FS)

o.w. onder wie

o.w. (ook OW) ontvangbare wissel, ontvangbare wissels

oz. onza (ons, gewig)