'n Kroon van Hoop

(VIND DIE AUDIO WEERGAWE ONDERAAN DIE BLAD)

Oom Attie se Slaaptyd stories

Deel Twee

deur Arthur S. Maxwell

"Ek het vandag die hele dag gedink oor daardie halssnoer van medelye wat ons gisteraand gemaak het, sê Mammie, "en ek voel dat ons by al die ander nog iets moet maak. Ons het reeds 'n armband van gebed, 'n hangertjie van liefde en 'n halssnoer van medelye gemaak. Laat ons nou die werk bekroon met 'n kroon van hoop."

"Dit klink mooi, Mamma. Kom ons begin sommer dadelik. Ons sal spesiale edelstene moet soek vir 'n kroon."

"Ons sal. Onthou jy hoe lank gelede Jesus hier op die aarde gewoon het?"

"Nee."

"Wel dis meer as 2 000 jaar gelede. Dit is 'n baie lang tyd. As dit nie vir die verhaal in die Bybel was nie, sou die meeste mense lankal alles omtrent Hom vergeet het. Maar in die Bybel het ons die storie van Sy wonderbare lewe en daardeur het ons Hom liefgekry. Hy was so vriendelik en goedhartig en edel dat ons nie kan help om Hom lief te hê nie. Sy heldedood aan die kruis laat ons Hom meer liefkry. Sy opstanding uit die dood en Sy hemelvaart is ook baie wonderlike gebeurtenisse en dit laat ons Hom aanbid. Maar die beste van die hele storie van Jesus is dat Hy vandag nog lewe en Sy tyd afwag om na hierdie aarde toe terug te kom."

"Dan is die Here al seker baie oud?" vra Doreen.

"Ja, dit is waar; baie jare het verbygegaan, maar ek glo nie dat Jesus ooit oud sal word nie. Die lewe is anders in die hemel. Daar is geen nag nie en geen siekte en geen dood nie. Die verloop van tyd daar maak diegene wat daar woon, net wyser en heerliker. En dit laat my sommer dink aan die eerste edelsteen vir ons kroon van hoop. Dit is 'n ametis en ons vind dit in Johannes 14:3:

Doreen het die teks gelees: 'En as Ek gegaan en vir julle plek berei het, kom Ek weer en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is.'

"Hier het ons 'n bapaalde belofte van Jeus dat Hy weer sal terugkom. Hy is nou vir 'n baie lang tyd weg, maar solank as daardie vers daar staan, het ons hoop dat Hy sal terugkom. Maar, Doreen, laat ons nou 'n topaas in ons kroon sit, dit sal ons vind in Handelinge 1 vers 11."

Weer het Doreen daardie skriftuur opgesoek en gelees: 'Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle Hom na die hemel sien wegvaar het'. "Hierdie belofte is gegee om ons hoop te versterk. Nie alleen sê ditdat Hy weer sal terugkom nie, maar hoe Hy sal terugkom en dat dit dieselfde Jesus sal wees. Sy dissipels sal Hom dadelik herken. Hy sal dieselfde liefdevolle, vriendelike, hulpvaardige Heiland wees van die ou dae."

"Maar Mamma, sal ons Hom deur die lug sien kom?"

"O ja, net soos die dissipels Hom sien heengaan het, net so sal ons Hom sien kom. Die Bybel sê 'elke oog sal Hom sien' (Open. 1:7). Maar ook Jesus self het gesê dat Hy sal terugkom en dat almal Hom sal sien kom.: 'Soos die weerlig uit die ooste uitslaan en tot in die weste skyn, so sal ook wees die koms van die Seun van die mens'." (Matt. 24:27)

"Ons kan dit die ametis van ons kroon noem, Mamma."

"Ja en in Mattheus 26:64 is daar 'n jaspissteen wat ons daarin kan sit: 'Jesus antwoord hom (die hoëpriester): Van nou af sal u die Seun van die mens sien sit aan die regterhand van die krag van God en kom op die wolke van die hemel'. Daar is dus geen twfyel dat ons Hom nie sal sien wanneer Hy kom  nie. En ons sal Hom ook hoor, want daar is die onikssteen wat ons nou die aand gekry het: 'Onse God kom en kan nie swyg nie' (Ps. 5:3). En ons kan ook daardie topaas byvoeg wat ons reeds gevind het: 'Die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n groep, met die stem van 'n aartsengel en met geklank van die basuin van God'. Ons sal dus die Here sien wanneer Hy kom en ook hoor. Daar is geen gevaar dat Hy stilletjies sal kom en sommige van ons sal wegneem sodat die ander niks daarvan weet nie," verduidelik Mammie.

"Maar ek dink darem dat dit vreeslik sal wees wanneer die Here weer kom. Ek dink ek sal baie bang wees," sê Doreen.

"Wel, daar is geen rede om bang te wees nie, Doreen. Sal jy bang wees as jy weet dat jou beste skoolmaat vir die aandete vanaand sou kom?

"Natuurlik sal ek nie bang wees nie."

"Wel, waarom sou jy dan bang wees vir Jesus. Hy is die beste Vriend wat ons het en ons behoort uit te sien na die dag van Sy koms na hierdie aarde toe. Solank as ons Sy vriende bly, hoef ons niks te vrees vir Sy koms nie."

"Maar Mammie, wat van die slegte mense wat Hom nie liefhet nie?"

"Hulle sal dan baie spyt wees. Jesaja sê dat hulle 'sal gaan in die spelonke van die rotse en in die gate van die grond vanweë die skrik van die Here en om die heerlikheid van Sy majesteit ontwil, as Hy hom klaarmaak om die aarde te verskrik'. (Jes. 2:19) Dit sal sekerlik 'n vreeslike dag vir hulle wees. Maar ons hoef ons nie daaroor te bekommer nie. As ons Hom maar elke dag sal liefhê, kan ons seker wees dat Hy ons sal aanneem wanneer Hy kom en dat ons baie gelukkig sal voel wanneer ons opgeneem word in die wolke saam met Hom."

"En wat sal dan gebeur," vra Doreen.
"Daarna? Wel, dan sal ons saam met Hom teruggaan na die hemel. En later, wanneer Hy weer hierdie aarde nuutgemaak het en mooi soos die Tuin van Eden, sal Hy ons terugbring en dan sal ons in ons heerlike tuiste vir ewig woon by die rivier van die lewe. Dan sal ons vreeslik gelukkig wees. En soos ons gisteraand gelees het, 'daar sal geen dood meer wees nie; ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie'. Geen tandpyn, of hoofpyn, of hartpyn sal daar wees nie. Nare ongelukke sal daar ook nie meer wees nie en geen oorlog en geen trane meer nie. Dit is 'n baie heerlike tuiste wat Jesus vir ons berei! En dit laat my sommer dink aan 'n baie mooi topaas in die elfde hoofstuk van Jesaja."

Doreen het Jesaja 11:6 nageslaan en gelees: 'Dan wei die wolf by die lam en die luiperd gaan lê by die bokkie en die kalf en die jong leeu en die vetgemaakte vee bymekaar en 'n klein seuntjie sal hulle drywe'.

"Wat 'n toneel van vrede!" sê Mammie. "Selfs die diere sal mekaar nie meer verskeur nie; hulle sal saamwei in vrede en veiligheid. En - beste van alles - 'n kindjie sal hulle drywe. Ek is bly dat Jesus ons meegedeel het dat daar in Sy heerlike tuiste ook plek vir kinders is. Hy vergeet die kinders nooit."

"Ek voel dat ek sommer nou al daarheen wil gaan om alles te sien," sê Doreen.

"Dit sal ons nie kan doen nie, Doreen, maar ons kan hoop en bid dat Hy gou sal kom om ons daarheen te neem. Laat ons nou nog net twee edelstene soek om die kroon te voltooi. Die een is 'n saffier en dit is 'n boodskap van Jesus self. Dit is in die laaste hoofstuk van die Bybel en byna die laaste vers."

Doreen het dit gou gevind en gelees: 'Ja, Ek kom gou'.

"En gee vir ons nou daardie ametis - die laaste gedeelte van die teks wat jy net gelees het," sê Mammie.

Toe het Doreen gelees: 'Amen, ja kom, Here Jesus'.     (Slot)
Radio Kuber Kontrei is 'n gratis Afrikaanse Agtergrond musiek kanaal. Kliek op ► links en luister via TuneIn. Maak asb. die ♥ rooi! deur ons as 'n FAVOURITE te merk. Vind ons APP op Google Play