'n Gekrap in die nag

Dit het gebeur in Augustus 1939. Dit is omtrent 'n Moeder en haar drie kinders.  Hulle het by hulle oupa ingewoon, en hulle was baie arm.

Die oupa was nie eintlik godsdienstig nie, maar die Moeder en die drie meisies het almal die Here Jesus liefgehad.

Die Moeder wou baie graag haar drie dogters na 'n kampvergadering neem waar hulle meer van Jesus kon leer; maar sy het nie geld gehad vir die treinreis en die verblyfkoste by die kampvergadering nie. Oupa het gelag oor hulle plan.

"Ek sal julle aanraai om die idee op te gee," het hy gesê. "Julle het nie die geld nie, en dis die einde van die saak."

Maar Moeder het nie die idee opgegee nie. Sy het gebid, en die drie meisies het ook gebid en Jesus gevra om hulle te help en die geld te voorsien sodat hulle na die kampvergadering kon gaan.

Eindelik het die laaste aand aangebreek. Daar was nog geen geld nie, en dit het gelyk dat hulle die plan sal moet opgee.

"Dit help nie om julle daaroor te verknies nie," het oupa gesê. "Julle kan nie gaan nie; vergeet dit maar. En as God wil hê dat hulle moet gaan, waarom sorg Hy nie vir die geld nie?"

Moeder en die drie meisies het weer gebid, toe het hulle bed toe gegaan, en hulle was gou aan die slaap.

Die ure het verbygegaan. As iets gaan gebeur, dan moet dit nou gou gebeur, of hulle sal nie in die oggend kan vertrek soos hulle in die stilligheid gehoop het nie.

Wel, iets het gebeur.

Omtrent halfvier daardie oggend het Doris wakkergeskrik. Sy het orent gekom, want sy het iets gehoor.

Daar was 'n snaakse gekrap buite aan die voordeur.

Dit het ook haar susters wakker gemaak.

Ook Moeder het dit gehoor, en sy was 'n bietjie bang. Sy het haar ore gespits om te luister. Hulel het nog die gekrap gehoor, nou baie harder.

Dors het opgestaan en versigtig deur se kant toe gestaan. Sy het die deur oopgemaak en die donkerte ingestaar.

Twee katte was besig om aan die gaasdeur te krap! Doris het die gaasdeur oopgestoot, en tot haar verbasing het sy twee pakkette daar sien lê.

"Moeder, kom kyk wat lê hier," het sy geroep. "Hier lê iets voor die deur."

Moeder het opgestaan om te gaan kyk, en toe het hulle nie net die twee pakkette gekry nie, maar ook vier koeverte.

Opgewonde het hulle die pakkette en die koeverte oopgemaak. In die een pakket het hulle kos gevind vir die treinreis, baie mooi ingepak; en in die ander een was ook die voedsel wat hulle sou nodig hê. In die vier koeverte was geld vir elkeen van hulle.

Hulle was nou so helder wakker en opgewonde dat hulle glad nie meer kon slaap nie. En hoe verbaas was oupa nie toe hulle hom aan die ontbyt tafel vertel wat gebeur het!

Maar wie het die pakkette gestuur? Niemand weet nie. In een van die pakkette was 'n ongetekende briefie - ek het daardie briefie - wat soos volg gelui het:

"Van 'n vriend wat julle 'n voorspoedige reis toewens, en 'n geseënde tyd by die kamp. Mag God julle bewaar en julle weer veilig tuisbring - dit is my bede vir julle!"

Die vraag is nou wie daardie briefie geskryf het? Iemand met 'n teer hart, dit is seker - een van daardie liewe kinders van die Here wat Hy af en toe gebruik om die gebede van Sy kinders te verhoor.

Slaaptyd stories

Deel Vier

deur Arthur S. Maxwell