My Bede

(VIND DIE AUDIO WEERGAWE ONDERAAN DIE BLAD)

Oom Attie se Slaaptyd stories

Deel Een

deur Arthur S. Maxwell

My Bede

"Ek vra nie, liewe Heer, dat U
My las moet ligter maak,
Maar dat ek op die smalle weg
U seën steeds mag smaak;
U seën steeds mag smaak."

"Skenk my, wat ook al mag gebeur,
Berusting in my lot;
Help my om kinderlik te sê:
U wil geskied, O God,
U wil geskied, O God."

"As U my lei, sal ek nie vrees
Ten spyte van gevaar;
U wat my lig en lewe is,
Sal ook my siel bewaar;
Sal ook my siel bewaar."

"U is my hoop en toevlugsoord,
O God wat my vertroos;
U is die vreugde van my siel
Vir ewig en altoos;
Vir ewig en altoos."

"O maak my naarstig in U diens;
Leer my die tyd uitkoop,
En laat die oordeelsure my
Tot liefdedade noop;
Tot liefdedade noop."

Oom Attie se Slaaptyd stories

Deel Vier

deur Arthur S. Maxwell