...Hy is so oud soos Metusalem. Hy is baie oud. Die Bybelse Metusalem het 969 jaar oud geword (Genesis 5:21-25)