Afrikanerhart - Die Trekpad van 'n Nasie

...Hy is sommer 'n mamparra. Hy is 'n onverfynde persoon. In Zulu is ma 'n meervoudsvorm + parra ('n lelike wese).