...Dit gaan klopdisselboom. Dit gaan goed. As 'n perdekar eweredig gelaai is, wys die disselboom horisontaal, en as die perde draf, klop die disselboom reëlmatig teen die draaghout.