...Hy sit al weer op sy kapittelbankie. Hy bieg al weer sy oortredinge. In die Rooms-Katolieke Kerk gaan sit 'n kloosterling op 'n kapittelbankie wanneer hy sy sondes bely, of wanneer hy sy straf aanhoor.