Afrikanerhart - Die Trekpad van 'n Nasie

...Moenie so agter my loop en kaparra nie. Gesê wanneer 'n kind agter jou aanloop en neul oor iets.