So onthou ek Suid-Afrika

Perels.mp3

 
SA Topsites ::

Dagtoere

                       

                                                          

           

DIE OPKOMS VAN DIE SON

Soos destyds Isébel en Agab, die regente van mag en roem,

Ons Boere-Nabot se wingerd het sterk begeer (1),

Met sweep en bloedig galg hulself tot baas benoem

En ons trotse volk tot armes afgradeer.

Soos Babilon (2) en Assirië (3) met neusring ons weggesleep,

Na Bermuda, St. Helena, Indië, Ceylon weggehaal,

In kettings en boeie geslaan, verneder in die vyand se greep.

Die bewende vraag: Moet ons knieë buig voor Baäl?

Soos die Romeine (4) die stede en huise in gloeiende as gelê,

Geen spoor agterlaat van Boeremens of Taal.

Geen teken of merk of naam wil hul in hul empire hê

Wat op hul sege en mag en hul roem en hul prag kan

[smaal.

Die wrede bordjies van skaamte met „Ek’s ‘n donkie”stel vas:

„Ek praat Afrikaans”en dit word gehang om my nek!

„Buk, jou klein duiwel! Nooit weer sal jy daardie jargon in my

Koeterwaals of klets of brabbel of kliek met jou bek!” [klas

By Agab en Titus, by Nebukadnéser en Bélsasar -

Fluks en vlytig, ja naarstige leerlings was hul.

En toe word hul Meester vir alle tiranne wat loop op aar’:

Vuighede broei hul uit wat boekdele vul!

Wie het hul konsentrasie kampe afgekyk?

Wie het hul volketronke nageboots?

Die Duiwel se werk moet nóg oortref word, soos dit lyk:

Daars nóg één volksmoord wat hul nou moet loods!

Hul plan staan vas: „Ons gebruik die beskaafde stembus as

Ons roei hulle uit met kruisies van pen en ink! [dolk -

Wie sou verdink of gis ons kan ‘n dapper klein volk

Met ‘n sondvloed van volksvreemde stemme so maklik

[verdrink?!” (5)

Maar ons voorvaders was Saul en Dawid en die

[Makkabeërs,

Piet Retief, Paul Kruger, De La Rey en Danie Theron!

Dink nooit ofte nimmer, o Góliat6, dat jy ons óóit sal

[oorheers!

Poog eers om te keer die opkoms van die son!

,,Dink nooit ofte nimmer, o Góliat, dat jy ons óóit sal

oorheers!”

         © Pieter Cohen Hamburg