...Daar is al weer 'n jukskei af. Daar is êrens 'n probleem. 'n Jukskei was 'n houtpen, sowat 45cm lank en 8cm  breed, met 'n langwerpig-vierkantige deursnee, vergrote kop, met skuins na onder lopende kerwe. Die skeie kom deur die skeigate in die juk, een aan elke kant van die trekdier se nek. Paarsgewys word dit dan 'n strop onder om die keel van die dier verbind, en dien om die juk in die posisie te hou.