...Hy is so stadig soos harmansdrup in die winter. Hy is baie stadig. Harlemensis + drup