Die Erfenis van ons Vaders... 

Dinsdag, 30 Mei 1961 het Ds. P.J Jordaan van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Drie Riviere die feesprogram by Laerskool Drie Riviere (geleë te Limpopo straat) geopen. Die feesprogram was die inhuldiging van die gedenkteken wat opgerig is op die skool se terrein, ter viering van die Republiekwording van Suid-Afrika, wat die volgende dag sou plaasvind. 

Sy tema "Die Erfenis van ons vaders..." was heel gepas, en hy het uit die Bybel aangehaal uit 1 Konings 21 verse 2 - 4. 

"...Agab het met Nabot gaan praat en vir hom gesê: "Gee jou winderd vir my vir 'n kruietuin, want dit lê net langs my huis; dan gee ek jou 'n beter wingerd in die plek daarvan. Of as jy wil, sal ek jou daarvoor betaal." Maar Nabot het vir Agab geantwoord: "Mag die Here my daarvan bewaar dat ek die erfgrond van my voorouers ooit aan u sou afstaan!". Hierop het Agab bedruk en kwaad huis toe gegaan omdat Nabot die Jisreëliet vir hom gesê het: "ek sal nooit die erfgrond van my familie aan u afstaan nie". Hy het op sy bed gaan lê met sy gesig na die muur toe en hy wou niks eet nie. 

Ds. Jordaan se toesprakie lui: "...Kinders, ek wil nie eintlik praat oor hierdie teks nie, ek wil wel 'n paar sakies noem sodat julle kan verstaan wat ons gelees het en kan weet hoe om dit op julle self toe te pas. Nabot se wingerd was 'n erfenis wat hy deur die Here van sy voorvaders ontvang het - daarom mag hy dit selfs nie eens aan die koning veruil, gee of verkoop nie. Ons het ook sulke erfenisse ontvang, wat ons nooit mag prysgee nie:

1. 'n Vaderland - ons sonnige Suid-Afrika - 'n vrye land! 'n Land met bloed gekoop!

2. 'n Moedertaal - vir ons die mooiste taal op aarde!

3. 'n Eie Geskiedenis - van Jan van Riebeek, Franse Hugenote, Voortrekkers, die Boererepublieke, die oorloë van Suid-Afrika 

    en Gods handelswyse met ons volk.

4. Ons geskiedenis - ons vrome voorouers het met hul godsdiens hierdie land gemaak wat hy is. Bewaar julle erfenis - en 

     waardeer dit!

Sê vandag: "Vaderland, ons sal die adel van jou naam met ere dra. Waar en trou as Afrikaners - kinders van Suid-Afrika! Knegte van die Allerhoogste, teen die hele wêreld vry!"

Die feesprogram is begin met die vlaghuising, en ek wonder of die skool toe reeds die "nuwe Rupubliek" vlag in besit sou gehad het? Soos bo genoem, het Ds. Jordaan in egte Nasionalistiese vorm, die boodskap aan die jeug oorgedra. Die onthulling van die gedenksteen is volgens Laerskool Drie Riviere se argiewe, deur "ou moeders Bekker en Lotter" waargeneem. 

Na die onthulling, het personeel van die skool 'n geskiedkundige oorsig gelewer. Ek kon egter niks hiervan in die argiewe opspoor nie. Dr. F.P Jacobsz het daarna gevolg met 'n toespraak "Ons Toekomstaak", waarna bedankings deur Mnr. J.J Gevelink, die Voorsitter van die Skoolkommissie en Skoolraad, behartig is. 

Volgens die skool se argiewe, het 'n goeie aantal ouers die verrigtinge bygewoon en hulle dank uitgespreek vir die interessante en indrukwekkende program wat aangebied is. Die gedenksteen is opgerig deur "Moderne Graniet Grafsteenwerke" teen 'n koste van R150-00. Die bewoording op die gedenksteen is: "Republiek van Suid-Afrika 31 Mei 1961"


Toespraak Ds. Jordaan.pdf Toespraak Ds. Jordaan.pdf
Size : 1247.972 Kb
Type : pdf
Gedenkteken met kinders.pdf Gedenkteken met kinders.pdf
Size : 2008.983 Kb
Type : pdf
Feesprogram.pdf Feesprogram.pdf
Size : 988.081 Kb
Type : pdf