Gebet van Tities Tokaan

Halluja!...Heer: jy het jou in die laaste tyd rechte goed gedra. Kyke die gras!...Kyke die gousblom!...Kyke die banjang water in die sloot!...Kyke die bees!....Hulle wil almal uit hulle vel spring van die gladgyt. Kyk hoe hulle hol en achterop schop, net's die jong meide van baldadigheid. Dan kyk al die mense hul mielies, hulle osse, hulle aerdappels, hulle schaape, hulle boone, hulle pampoen, hulle ertjies. Alles is volop,e n hulle kinders is almal boekpens van die vettigheid. Ja allemaal, net maar alleen Jeremias, zyn kinders nie!

Ons wil erken Heere, dat jy jou planne mooi achter mekaar gezet het, en dat jy jou best gedoen het van deuze jaar; maar tog Heere, jy het nie pad langs gehouw met Jeremias nie. Jeremias, hy het hom in die laaste tyd, goed gedra. Hy het laat staan die vloek en het padgegee vver die vrouw mens, hy het alle weeke zyn treppens in die kerkbord gegooi, en hy het lange tyd nie ver jou ergenis aan gedoen nie. En kyk Heere, wat get jy gemaak?...Jy het jou blits geschiet, en Jeremias zyn melkbokke almaal dood geslaan. Jeremias, heere, hy voel nie lekker onder die dinge nie. Toen hy in die zonde was, het jy zy beste voor-os laat vrek! dit was tog nie mooi nie om Jeremias zoo vaderlyk te berispe nie, om zyn goddeloosheid het jy zyn kleine Lukassie stilletjies in die zeepot laat veronongeluk. Nou, dit was ook nie manierlyk nie; en kyk nou?...daar vreet die Aasvoëls zyn melkbokke almaal op. Perbeer nou Heere, Jeremias was in jou plek gewees: Wat het hy gemaak, zal hy jou kinders en jou melkbokke doodgeschiet het? Maar Heere ons moet volgens jou wette handel, en malkander al die foute vergeeve. Halluja!

Pulvermacher