6 Maart 2014 - 8 Maart 2014                                      Little Nashville Country Festival

4 September 2015 - 5 September 2015                    Tekkie Fees Vereeniging 

DIE ROWERS

Hulle het ons land gevat,

Ons goud behoort hul ook,

Hul neem ons kwalik dat

Ons in die wêrl’d nog spook.

Met ons diamanteskat,

Van ons deur lis geneem,

Word hul nog ryk en sat -

Ons bly ‘n huis van leem.

Hul brand ons huise uit.

Ons vrouens en ons kind’

In kampe weggesluit.

Hul neem wat hul kan vind!

Hul spot oor ons geloof,

Hul gee ons al die skuld.

Ons eer het hul geroof,

Ons taal word nie geduld.

Maar onse Boerehart,

Ons troue gees en siel

Ondanks ons wee en smart

Sal hulle nooit kan keel!

,,Hul brand ons huise uit.”

          © Pieter Cohen Hamburg

Fees Om By Te Wees.mp3