F

 

f. forte (luid in musiek); fyn; fokuslengte

f. (ook fl.) floryn (munt)

f. (ook fem.) femininum (vroulik)

F Fahrenheit (temperatuurskaal); simbool vir fluoor(element); farad (eenheid van elektriese kapasiteit);  fermi(meeteenhede)

°F graad of grade Fahrenheit

FAK Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge

faks. faksimilee

fakt. faktuur

fam. familie

farm. farmakologie; farmakologies, farmakologiese

fb. foutbal (in krieket)

FBI Federal Bureau of Investigation (Amerikaanse federale speurdiens)

Fe simbool vir yster (element)

Feb. (ook Febr.) Februarie

fec. fecit (het dit vervaardig)

FEDSAL (ook Fedsal) Federation of South African Labour Unions (Federasie van Suid-Afrikaanse Vakbonde)

fem. (ook f.) femininum (vroulik)

Fen. Fenisies, Fenisiese

ff. fortissimo (baie luid, in musiek)

FIFA Fédération Internationale de Football Associations(Internasionale Sokkerfederasie)

fig. figuur; figuurlik, figuurlike

FIG Fédération Internationale de Gymnastique(Internasionale Gimnastiekfederasie)

Fil. Filippense (Brief aan die Filippense, ’n boek in die Bybel)

filat. filatelie (die versameling van posseëls); filatelies, filateliese

Filem. Filemon (Brief aan Filemon, ’n boek in die Bybel)

filol. filologie; filologies, filologiese

filos. filosofie; filosofies, filosofiese

fin. finitum

Fin. Finland
FINA Fédération Internationale de Natation Amateur(Internasionale Amateur-Swemfederasie)

fis. fisika; fisies, fisiese

fisiol. fisiologie; fisiologies, fisiologiese

fitopatol. fitopatologie; fitopatologies,  fitopatologiese

fl. floruit

fl. (ook f.) floryn (munt)

flot. flottielje

Fm simbool vir fermium (element)

FM frekwensiemodulasie

fol. folio

fonet. fonetiek; foneties, fonetiese

fonol. fonologie; fonologies, fonologiese

FOSKOR of Foskor Fosfaat-Ontginningskorporasie

fotogr. fotografie; fotogra­fies, fotogra­fiese

fout. foutief, foutiewe

fr. frank; frater

Fr simbool vir frankium (element)

Fr. Frankryk; Frans; Franse

frekw. frekwensie; frekwentatief

FRELIMO (ook Frelimo) Frente de Libertacao em Mocambique (Mosambiekse bevrydingsbeweging)

Fri. Fries, Friese

Frk. Frankies, Frankiese

FS Kode vir die Suid-Afrikaanse provinsie Vrystaat, volgens die Internasionale Organisasie vir Standardisasie (ISO). Vir volledige identifikasie in ’n internasionale konteks voeg "ZA-" voor die kode. Dus ZA-FS 

FSBV Federasie van Sake- en Beroepsvroue

fur. furlong

fut. futurum (toekomende tyd)

FVPI Federasie van Verenigings van Professionele Ingenieurs