...'n Lidmaat van die Gereformeerde kerk word skertsend 'n Dopper genoem. In Nederland was die Doppers baie konserwatief. In Suid-Afrika het 'n groep konserwatiewe en behoudende lidmate in 1859 afgestig van die Kaapse Kerk, wat vir hulle te liberaal was. Hulle het die Gereformeerde Kerk in Rustenburg gestig.