...Die baba doedoe nou. Doedoe is die babataal vir slaap. Nederlands dodijnen (om 'n kindjie in die arms aan die slaap te wieg). Die Maleise  dodoi is 'n wiegeliedjie wat deur Kaapse kinderoppassers gesing is.