Die Onse Vader

Onse Vader wat in die Hemel is

Laat U naam geheilig word

Laat U Koningkryk kom,

Laat U wil ook op die aarde geskied,

net soos in die Hemel

en gee ons vandag ons daaglikse brood

en vergeef ons oortredings

soos on die vergewe wat teen ons optree

en laat ons nie in die versoeking kom nie

maar verlos ons van die bose

Amen