Amen


In die hemel het ek, rondom die troon

en die lewende wesens en die ouderlinge

'n groot menigte engele gesien

Daar was duisende, derduisende

Ja, miljoene, der miljoene

en ek het hulle hard hoor uitroep

Die lam wat geslag is, is waardig om te ontvang

die mag en rykdom, die sterkte, die wysheid,

eer en heerlikheid en al die lof

Die hele skepping, ja alles in die hemel

en op aarde en onder die aarde en op die see, ja

alles wat daar is, het ek hoor se:

Aan Hom wat op die troon sit

en aan die lam, behoort die lof en die eer

die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid

Amen

Ons aanbid U, Heer Ons buig voor U 

U's ons koning, Heer Amen