Die Wandellied


As ek moeg word vir die lewe in die stad, lok my 

die wandelpad;

As ek moeg word vir die lewe in die stad, lok my 

die wandelpad;

in die veld pluk ek 'n wandelstaf van die naaste 

doringboompie af,

en sing my wandellied, en sing my wandellied.

Of ek luister na my eie voeteval op pad oor berg 

en dal.

Of ek luister na my eie voeteval op pad oor berg 

en dal.

Dan's ek weer die eensaam wandelaar na die 

lekker landstreek wie-weet-waar,

'n swerwer lewenslank, 'n swerwer lewenslank.

En die blou plafon wat oor die velde strek sal 

saans my sluimer dek.

En die blou plafon wat oor die velde strek sal 

saans my sluimer dek.

En die sterreheer sal kom en gaan oor die 

maanverligte hemelbaan

en vriend'lik wink van ver, en vriend'lik wink van 

ver.