www.myvolk.co.za

6 plays

© Amanda Strydom

https://itunes.apple.com/za/album/ek-loop-die-pad/726617554?i=726618130

https://tunein.com/radio/Radio-Kuber-Kontrei-s263337/

Posted 3 weeks ago

Vandag in die Geskiedenis: 30 April 1961

Adv. CR Swart se laaste dag as Goewerneur-generaal van SA

Die onafhanklikheidstrewe van die Nasionale Party was van die begin af in sy grondwet ingeskryf, en in 1934 is die betrokke art. 4 verander toe vir die eerste keer daarin bepaal is dat onafhanklikheid in ’n republikeinse staatsvorm verkry moet word.

Die hoof van so ’n staat sou President heet, maar tot met republiekwording was die staatshoof nog die Goewerneur-generaal. Adv. CR Swart, lank leier van die Nasionale Party in die Vrystaat en sy lewe lank vurige republikein, het op 12 Januarie 1960 die laaste Goewerneur-generaal van SA geword, ’n pos wat hy op hierdie datum neergelê het, hangende sy verkiesing tot die eerste Staatspresident van die Republiek van Suid-Afrika op 31 Mei 1961.

Posted 3 weeks ago
<p>Spotprent vir die Dag: 25 jaar later…<br/></p>

Spotprent vir die Dag: 25 jaar later…

Posted 3 weeks ago

Vandag in die Geskiedenis: 29 April 1875

Begin van die Dorslandtrek

Teen die tyd het ’n aantal Transvaalse Boere begin om Transvaal te verlaat op soek na ’n beter tuiste iewers in die onbekende binneland. Die eerste trekgroep het onder leiding van Gert Alberts gestaan en was deeglik georganiseer. Die elf families wat die voortou geneem het en wat later as ’n rampspoedige onderneming sou blyk, het daarin geslaag om met redelike sukses tot by die Ngamimeer te trek.

Dit was egter die groep wat hierna onder leiding van Jan Greyling en Louw du Plessis langs die Krokodilrivier versamel het, wat die grootste teëspoed sou ervaar. Na veel oponthoud het 480 blankes en ’n aantal bediendes met 128 waens en 1058 trekosse in April 1877 die Kalahari aangedurf. Van die begin was daar al onderlinge tweespalt. Boonop was die trek geheel en al te groot vir ’n roete waar water uiters skaars was.

Op plekke moes die water lepelsgewys uitgedeel word, of modder deur handdoeke en hemde gedruk word vir vogtigheid. Die meeste van die vee is in die proses verloor en 37 mense het die eerste twee maande hul lewens gelaat. Vele sou nog later sterf. ’n Derde, dog kleiner trek het kort hierna die Kalahari veilig deurgedring.

Maar die Trek as sodanig is eers grootliks beëindig toe grondgebied teen 1881 in Angola van die Portugese owerheid verkry is.

Posted 3 weeks ago
0 plays

© Coenie de Villiers

https://itunes.apple.com/za/album/daars-n-plek-feat-steve-hofmeyr/1417454043?i=1417454669

Posted 3 weeks ago

Vandag in die Geskiedenis: 28 April 1945

Die CNO-Bewaarskool word in Pietermaritzburg geopen

Die beperking op moedertaalonderrig het groot ontevredenheid onder die Afrikaners van Natal ontketen. Uit protes teen hierdie beperking van Afrikaans as taalmedium vir onderrig, is daar op 7 Februarie 1944 in die stadsaal van Pietermaritzburg onder luide applous eenparig besluit om ’n eie CNO-Bewaarskool in die stad te stig.

Kragte is gekoördineer, en die Nasionale Instituut vir Onderwys en Opvoeding van die FAK het in samewerking met die Natalse Aksiekomitee besluit om oor te gaan tot die aankoop van ’n geskikte perseel in Pietermaritzburg waar die CNO-Bewaarskool opgerig sou word.

Daar is daadwerklik oorgegaan tot die insameling van geld, en die nodige bedrag is spoedig ingesamel. ’n Gebou is vir die bedrag van £5 500 aangekoop, en op 28 April 1945 is die CNO-Voortrekker-Bewaarskool amptelik deur prof. JC van Rooy en dr. E Greyling geopen.

Posted 3 weeks ago
0 plays

© Pieter Smith

Posted 3 weeks ago

Vandag in die Geskiedenis: 27 April 1897

Chris Blignaut gebore

Met sy voordrag van ligte, humoristies Afrikaanse liedjies, wat hy self op die ukelele begelei het, het Chris August Blignaut groot populariteit geniet en die hele land in die twintiger-dertigerjare deurreis. Die plate wat hy gemaak het, het groot aftrek gekry en ’n groot rol gespeel om die Afrikaner se sanglus aan te wakker en hom aan te spoor om in sy eie taal te sing.

Hy is op 21 Julie 1974 oorlede. Die humoristiese en platvloerse het dikwels vir Afrikaans ’n deurbraak op nuwe terreine gemaak, omdat Nederlands aanvanklik gereserveer was vir die ernstiger, dieper dinge. In ’n tyd toe populêre sang gedreig het om heeltemal te verengels en die Afrikaner gekondisioneer is om sy eie taal te verag, het Chris Blignaut se vrolike en selfversekerde sang die volk aangegryp en die besef laat posvat dat dit lekker is om in Afrikaans te sing.

Posted 3 weeks ago
9 plays

© Tarryn Lamb

https://itunes.apple.com/za/album/vier-woorde/1419608465?i=1419608855

Posted 3 weeks ago

Vandag in die Geskiedenis: 26 April 1900

Dr. WHJ Punt gebore

Willem Henry Jacobus Punt is in Pretoria gebore. As seun van Hollandse immigrante, studeer hy aanvanklik aan die staatsgimnasium in Amsterdam en later in Pretoria, waar hy in 1918 matrikuleer. In 1923 behaal hy die BA-graad aan die Universiteit van Pretoria en twee onderwysdiplomas; in 1932 die MA-graad in Aardrykskunde en in 1953 die PhD-graad aan die Universiteit van Stellenbosch met sy baanbrekerswerk Louis Trichardt se laaste skof. Vanweë sy liefde vir die behoud van die historiese oudhede en erfenisse in Suid-Afrika word dr. Punt in 1959 beginner, stigter en direkteur van die Stigting Simon van der Stel, wat hom onder meer ten doel stel om belangrikste historiese geboue van sloping te red, te bewaar en te restoureer.

In 1974 tree hy uit as direkteur. Dr. Punt was stigter van die Louis Trichardttrek-Monumentfonds, wat hom en sy komitee in staat gestel het om die Trichardt-gedenktuin in die destydse Lourenço Marques aan te lê. In 1967 word hy deur die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns met ’n erepenning vereer vir kultuurhistoriese prestasie, “vir volhardende navorsing, jarelange onvermoeide ywer, taai wilskrag en hooggestemde idealisme”. Dr. Willem Punt is ’n rustelose denker en ’n navorser by uitstek. Met meer as honderd wetenskaplike publikasies van kultuurhistoriese aard, word hy vandag geroem as een van die grootste kultuurhistorici wat Suid-Afrika nog opgelewer het.

Posted 3 weeks ago

Witkop Blokhuis Besoek

Posted by Paul Joubert on Sunday, April 8, 2012 Under: Ons Geskiedenis

Tydens die Anglo-Boereoorlog van 1899 - 1902, het die Britse magte ongeveer 441 sement blokhuise gebou. Die Witkop Blokhuis is te vinde op die R59 tussen Vereeniging en Meyerton. Dit was gebou op 'n koppie - dieselfde koppie en omliggende dele wat dit moes beskerm.  Hierdie blokhuise het 'n kritiese rol gespeel om spoorlyne en brûe te beskerm sodat Britse goedere na en van die oorlogsveld vervoer kon word, in opdrag van die Britse Opperbevelhebber, Veldmaarskalk Lord Roberts in 1900.

Dit was twee verdiepings hoog, met 'n deurstruktuur op die tweede vloer - slegs bereikbaar deur met 'n leer op te klim. Verder het die Kakies sandsakke om die beskutting gepak en ook 'n loopgraaf om die blokhuis gegrawe.  Hakiesdraad is ook reg om die 8 x 8 meter beskutting gedraai, om die Boere te verhoed om toegang tot die blokhuis te verkry.

Die Britse troepe het op verskeie maniere gekommunikeer; telegraaf, seinvlae, heliograaf spieëls en lanterns, sou die Boere die telefoonlyne beskadig of opblaas.

 Die hakiesdraad het van een blokhuis na die ander gestrek - teen die einde van die oorlog was die blokhuise (van sement én van die ander) slegs tussen 600 en 1000 meter uitmekaar. Die Witkop Blokhuis staan as enigste oorblywende brandwag van die 'Rice' patroon Blokhuis langs die spoorlyn tussen Wolwehoek en Irene. Elke Blokhuis was binne bereik van geweervuur - wat die are tussen elke blokhuis 'n "killing zone" gemaak het.Teen Mei 1902 was nagenoeg 50,000 Britse troepe en 16,000 Afrikaanse swartes in hierdie blokhuise ontplooi, gerugsteun deur ruitery, infanterie en gepantserde treine.

Twee basiese patrone is gebruik, alhoewel die boukundige ontwerp wyd van mekaar verskil het. Generaal-Majoor wood het die eerste ontwerp - 'n gestandardiseerde sement blokhuis, gebou uit klip en sement. Toegerus met water, kos en ammunisie, het die bemanning van ongeveer 30 Infanterie personeel die blokhuis beset. Die Wood-tipe blokhuis was geplaas sodat die bemanning brûe, water voorraad en spoorlyne kon verdedig. Elke blokhuis het tussen £800 en £1000 gekos om te bou en het die ingenieurs, troepe en swart arbeiders ongeveer ses weke geneem om te bou.

Teen 31 Desember 1900, is 441 van hierdie blokhuise opgerig, wat die vorige 'kampplekke' vervang het.

Afrikaanse swartes wat gesneuwel het ten tyde van die oorlog naby die Blokhuis, se grafte is te vinde oos van die blokhuis. sowat 450 grafte is te bespeur. Die Britse weermag het tydens die oorlog, voer - wat nodig was om hul perde te voed - van Argentinië ingevoer. Stuifmeel van die Kosmos blom, inheems aan daardie land - het onopsetlik die land binnekom. Vandag, wanneer die Kosmos blom, is dit nog steeds 'n herinnering wat meer as honderd jaar gelede hier plaasgevind het. 

In die volgende paar maande gaan die Witkop Blokhuis - wat 'n 'Heritage site' is, verander van 'n eensame herinnering van die verlede na 'n skat vir die toekoms. Nuwe ontwikkelings om die Blokhuis is tans in aanbou. Jou toekomstige besoeke gaan 'n herinnering wees van 'n vergange era. Vir meer inligting oor die Witkop Blokhuis of die Witkop Blokhuis Trust, kontak Robert Hewer by 082 447 9248. 

In : Ons Geskiedenis 


Tags: afrikaner geskiedenis  afrikaanse erfenis en kultuur  boere oorlog  my volk  die afrikaner  afrikanergeskiedenis  witkop blokhuis 
www.myvolk.co.za Logo