www.myvolk.co.za

<p>10 posts!</p>

10 posts!

Posted 1 day ago

Vandag in die Geskiedenis: 24 Maart 1842

Nederlandse skip verhaas Britse anneksasie van Natal

Die onafhanklike republiek wat die Voortrekkers in Natal gestig het, het kortstondig bestaan. Pas nadat die militêre mag van die Zoeloes gebreek was, het die Trekkers hulle in ’n stryd met Brittanje bevind wat die aanwesigheid van die Boere in Natal nie wou duld nie. Na aanvanklike welslae moes die Trekkers, onder aanvoering van Andries Pretorius die stryd ter verdediging van hul staat gewonne gee.

Op 15 Julie 1842 het die Trekkers hulle aan Britse gesag onderwerp. By sommige het die hoop egter geleef dat hul Nederlandse stamland ’n beskermende hand na hulle sou uitsteek. Gerugte van Nederlandse bemoeienis het ontstaan nadat die skip Brazilia op 24 Maart 1842 in Port Natal aangekom het. Aan boord was ene JA Smellekamp wat die Trekkers goedgesind was en verwagtinge van Nederlandse ingryping by hulle gewek het.

Hierdie gerugte het egter juis Brittanje sneller laat optree. Terwyl hy tevore wars van uitbreiding was, is die anneksasie van Natal eensklaps goedgekeur en het die goewerneur sir George Napier Natal op 12 Mei 1842 by wyse van proklamasie tot Britse kolonie verklaar.

’n Maand later, op 9 Junie, het Henry Cloete, wat as kommissaris in Natal benoem is, die proklamasie van 12 Mei op ’n byeenkoms van 400-500 Trekkers in Pietermaritzburg uiteengesit. Dit was ’n bra stormagtige byeenkoms. Weens weerstand onder ’n groep Trekkers het dit tot 8 Augustus 1842 gesloer voordat die Volksraad die proklamasie van 12 Mei aanvaar het. Vergeefs die bloed wat aan Trekkerkant vir onafhanklike bestaan gestort is.

Posted 1 day ago
<p>Eskom’s Technical Task Team<br/></p>

Eskom’s Technical Task Team

Posted 2 days ago
<p>Eskom RaadopSaal<br/></p>

Eskom RaadopSaal

Posted 3 days ago

Vandag in die Geskiedenis: 22 Maart 1896

Ons Klyntji was die eerste en by sy verskyning die enigste tydskrif in Afrikaans. Die Patriot, wat in 1876 verskyn het as spreekbuis vir die taalstrewe van die Genootskap vir Regte Afrikaners, het mettertyd in ’n nuusblad verander en het ongewild geraak, veral as gevolg van die veranderde politieke beleid van ds. SJ du Toit.

Om die taalstryd voort te sit, moes ’n nuwe medium gevind word. Op die eerste Afrikaanse taalkongres gehou in die Paarl in Januarie 1896 ter viering van die twintigste verjaardag van Die Patriot, is besluit om ’n Afrikaanse tydskrif in die lewe te roep wat neutraal sou staan ten opsigte van die politieke vraagstukke van daardie tyd, met SJ du Toit as redakteur.

Die tydskrif is dadelik goed ontvang deur die Afrikaner. Na 1900 het dit egter finansieel, veral as gevolg van die Anglo-Boereoorlog, al hoe slegter met Ons Klyntji gegaan, en in 1906 het die laaste uitgawe van die tydskrif verskyn.

Posted 3 days ago

Vandag in die Geskiedenis: 18 Maart 1834

18 Maart 1834: Maria Koopmans-De Wet gebore Maria Margaretha Koopmans-De Wet is in Kaapstad gebore uit een van die vooraanstaande Kaapse families. As jong dogter is sy aangegryp deur die lotgevalle van die Voortrekkers, die totstandkoming van die twee Boererepublieke en die Anti-Bandietebeweging – almal gebeurtenisse wat bygedra het om ’n vurige patriotisme te ontwikkel.

Haar woning in Strandstraat 23 het die bymekaarkomplek geword van vooraanstaande Kaapse persone en selfs Boerepresidente. Sy het daarna gestreef om die Kaaps-Hollandse tradisies en leefwyse in ere te hou deur haar te beywer vir die bewaring van die volkseie, beskerming van die inheemse flora en die bewaring van die Kasteel.

Sy lewer ook ’n wesenlike bydrae tot die uitbouing van die Hollandse taal, maar dit was veral tydens die Anglo-Boereoorlog dat haar volksdiens tot ’n hoogtepunt uitgevoer is. Haar woning het terselfdertyd die versamelplek geword van goedere wat vir Boerekrygsgevangenes en die Konsentrasiekampe bestem was. Sy is op 2 Augustus 1906 oorlede.

Posted 4 days ago
<p>Suid-Afrika en sy ANC-Leierskap<br/></p>

Suid-Afrika en sy ANC-Leierskap

Posted 4 days ago
tumblr photo tumblr photo tumblr photo tumblr photo tumblr photo tumblr photo
Posted 4 days ago

Vandag in die Geskiedenis: 19 Maart 1906

Die Afrikaner wil voortleef

“Dit is asof die Here ons patriotisme nou dat ons uitgeroei is, beproef om te sien hoe sterk ons nasionaliteit is. Weet dit: as God u as Afrikaners in die wêreld gebring het, verwag Hy ook dat u as Afrikaner sal sterf.”

So het genl. Beyers, volgens ’n berig op die dag in De Volkstem in Pretoria gesê. Dit was kenmerkend van verskeie uitsprake deur politieke en kerklike leiers in die donker jare na die Anglo-Boereoorlog oor die Afrikaner se wil om voort te leef. Ds. HS Bosman sê in sy groeteboodskap van die Transvaalse Kerk aan die Kaapse Sinode: “Ons Kerk is onder, maar niet dood … ons volk is onder, maar niet dood.”

Ds. HC de Wet: “Wij blijven Afrikaners.” En genl. CR de Wet, die vasberade bittereinder, het met pres. Kruger se begrafnis op 16 Desember 1904 gesê: “Onze plicht is het te strijden voor de toekomst.”

Posted 4 days ago

Vandag in die Geskiedenis: 21 Maart 1881

Op Geloftedag 1880 het die eerste skoot van die Transvaalse Vryheidsoorlog op Potchefstroom geklap, en op 27 Februarie 1881 het die laaste geveg, ’n glansryke oorwinning vir die Boere op Amajuba plaasgevind. ’n Wapenstilstand het gevolg, en pres. JH Brand van die Oranje-Vrystaat het op die toneel verskyn om as onpartydige vriend en raadgewer die onderhandelinge tussen die Boere en Britse verteenwoordigers op 21 Maart 1881 in RC O’Neil se huis by te woon.

’n Ooreenkoms is bereik, waardeur die driemanskap van Transvaal, SJP Kruger, PJ Joubert en MW Pretorius, onderneem het om Britse susereiniteit te aanvaar. Op 3 Augustus 1881 is die Konvensie van Pretoria deur die lede van ’n koninklike kommissie aan die een kant en deur die Transvaalse driemanskap aan die ander kant onderteken. Van dié datum af het Transvaal weer selfbestuur verkry, onderworpe aan die susereiniteit van die Britse kroon, en hy sou voortaan as die Transvaalstaat bekend staan.

Deur die Londen-konvensie van 27 Februarie 1884 is die naam Zuid-Afrikaansche Republiek in ere herstel en het die republiek ’n soewerein onafhanklike staat sonder Britse susereiniteit geword.

Posted 4 days ago

Van die Seuns Offisier

Posted by Paul Joubert on Friday, August 23, 2013 Under: Afrikaans: Kortverhale

Hy stap stadig, nie moeg nie, na sy tent toe. Dit moes kort tevore gereën het, want die stoom slaan uit die wit sand op en hy loop dit en geniet. Die makalanipalm langs die tent se blare blink hoog op aan die stele, swaels duik uit die droë blare  teen die stam uit, swiep laag oor die grond en gaan sit teen die snaarstywe tenttoue om hul vere te kam. By die tent haak hy die flap los, vou dit om en staan terug.

DIe outomatiese geweer wat rustig oor sy linkerskouer gehang het, vat hy in albei hande vas, bring dit na sy mond en blaas die wit stof daarop af. Hy laat sak dit weer, kyk na die stof op sy stewels en in die voue van sy bruin broek, en vee die modder onderaan sy stewels teen 'n klip langs die deur af. Die palm se blare staan stil op hul stele. Hy kyk op daarna. Daar gaan 'n storm kom. Dan stap hy in. Voor die groen staalkas gaan hy staan, skuif die linkerdeur oop, vou sy outomatiese geweer se kolf uit, sit dit links agter in die kas neer en haal 'n draadhanger uit. Hy gaan sit op die rand van die bed met die glad gestrykte swart wolkombers, buk af en ryg die veters van sy stewels los, trek hulle uit en sit hulle voor die toe gedeelte van die kas langs mekaar neer. Die bruin wolsokkies word uitgetrek, uitgeskud en elkeen word oor 'n stewel gehang. Toe hy opstaan om sy hemp uit te trek, woel hy sy tone in die koel sand in. Hy hang die hemp oor die hanger, kyk daarna en sien dat dit nog netjies gestryk is. Hy trek sy broek uit. Toe hy dit uitskud, vlieg daar 'n mot van die tentdak af. Hy jaag dit met sy broek by die deur uit en gooi die broek op die groen kas. Hy haak weer die tentflap vas. In die skemer gaan lê hy op sy bed. Die growwe kombers is skurf onder sy rug. Hy lê met sy bene effens opgetrek, sy kop op die wit kussing, en sy hande gevou onder sy kop. Sy gesig en skouers is vol, jonk gerond oor die vlak been. Die arms is soepel, atleties hard. Die bors- en maagspiere is fiks, die geslag netjies gevul in 'n rooi nylon scant. Hy draai op sy sy en slaap sooos 'n seun terwyl die lug liggies roer oor die haartjies op sy lyf. 

Toe die reën op die tentdak begin val, word hy wakker, draai op sy rug en strek hom op die bed uit. Hy lê en luister rustig na die reën, met sy hande onder sy kop gevou. Dan kyk hy op sy horlosie, staan op en gaan vou die tentdeur oop, haak dit in. Die water drup van die tentdank af. Die laaste lig van die dag val in, word ligter soos die wolke vir oulaas wegtrek. Hy gaan staan voor die kas, haal sy geweer uit en ook die skoonmaakstel. Dan sit hy rustig die geweer uitmekaar en haal; stuk vir stuk pak hy op die bed uit en vee dit met 'n olielap af. 

Met die geweer weer aanmekaargesit, begin hy die res van sy uitrusting op die bed uitpak. Netjies in rye. Die kompas met die spikkels fosfor op, die gevulde magasynspakkies, die ekstra magasyne, die noodhulpsak, die black-is-beautiful, 'n appel, 'n vol waterbottel, 'n sakkie isoteniese koeldrank en 'n boshoed. Hy klim in 'n swart kortbroek, vat sy handdoek en stap na die storte. 

Onder die stort probeer hy sy lyf met water alleen skoon kry. Sy olierige hande skuur hy met 'n handvol sand af. Met 'n liggaam wat nog na olie ruik, stap hy terug en haal skoon klere uit die regterkant van die kas uit. Hy trek stadig aan, maak sy stewels versigtig vas en begin om sy uitrusting in sy gevegsdrag se sakke te pak, behalwe die black-is-beautiful. Met sy blikspieëltjie in sy linkerhand begin hy om swart strepe dwars oor sy gesig te smeer, sy nek en hande. Dat sit hy en wag. 

Sy seksie begin die een na die ander voor die tent by die makalanipalm bymekaar kom. Hulle is stil, almal streperig gekamoefleer, behalwe een. Toe hy by sy tent uitkom en oor die seksie kyk, sien hy hom. sy kyk vra hoekom. Die jong troep kom staan voor hom op aandag, volg hom dan die tent in. Hy gaan sit op die bed en wag vir die troep om te praat. "Luitenant, ek is gatvol van nagpatrollies, ek is gatvol vir stap, ek is gatvol om sonder seep te was. Luitenant, ek is moeg."

"Kom sit hier op die bed", sê hy toe hy opstaan en die black-is-beautiful uit die kas haal. Hy begin die troep kamoefleer. Sy vinger gly plek-plek in die nattigheid oor die troep se gesig. Hy sê niks nie, want hy is die seksieleier, want hy moet hulle terugbring. Tog sê hy dat hy verstaan, hy is self net agtien. 

Gawie Kellerman                                                                                                                                      1988

Honderd Jaar van Afrikaanse Kortverhale

Saamgestel deur Abraham H. de Vries

ISBN 0-7981-3569-7

In : Afrikaans: Kortverhale 


Tags: van die seuns offisier  gawie kellerman  1988  abraham h. de vries  seksieleier 
www.myvolk.co.za Logo

Make a free website with Yola