Showing Tag: "die nasionale konvensie" (Show all posts)

Die Nasionale Konvensie

Posted by Paul Joubert on Wednesday, November 23, 2016, In : Ons Geskiedenis 
Die Nasionale Konvensie

Reeds voordat Milner Suid-Afrika verlaat het, was dit duidelik dat daar soveel probleme was wat al vier gebiede (Kaap, Natal, Transvaal en OVS) geraak het dat daar ernstig oor eenwording gepraat sou moes word. Dit was veral die spoorweg- en doeanekwessie wat hierdie besef op die sprits gedryf het. Tydens hierdie konferensie is daar besluit dat daar 'n breër konferensie sou moes plaasvind, waarna al die gebiede afgevaardigdes moes stuur. By hierdie samesprekings sou Bri...

Continue reading ...
 
 
www.myvolk.co.za Logo