SLAGTERSNEK

 Long Hope, Distrik Somerset-Oos, 

 Oos-Kaap, 9.3.1816

 

O Slagtersnek, o Slagtersnek!

Hoekom moes ons soos diere vrek?

Vyf toue hang op ‘n Britse galg -

Die blote gedagte laat my walg.

Vir wie’s die galg nou opgerig?

Britse prooi stap staderig.

Wie moet deur hul trane kyk?

Hul dierbaars wag in die modder en slyk.

Wie staan daar rustig, kalm en edel?

Sal Englands offers ook nog bedel?

Die stroppe word om hul nekke gesit,

Die teken gegee, die dood ontbied!

‘n Ma het God om redding gesmeek:

Di...


Continue reading ...