Stapelgek wees. Kranksinnig wees. (Be insane). Vroeër eeue kon ons taalvoorouers wel sê dat iemand so gek soos 'n stapel is, wat vandag nie meer sin maak nie aangesien die betekenis van stapel vir ons verlore geraak het. Die Nederlandse krekel "kriek" het eeue gelede saam met die sprinkaan ook as 'n stapel bekend gestaan. Om stapelgek te wees, was dus om rond te spring soos 'n kriek of springhaan (soos die insek in Nederlands bekend was). 'n Soortgelyke intensief wat nooit in Afrikaans posgevat het nie, was pepelsot, wat beteken het om so sot soos 'n pepel te wees, waar pepel die naam vir 'n vlinder was en die insek self 'n onvoorspelbare vliegpatroon volg. Vandag het ons sprekende voorbeelde van hierdie soort woord in byvoorbeeld hondmak en rateltaai. 

Spreekwoorde en waar hulle vandaan kom
Anton F. Prinsloo

ISBN978-1-86890-101-2