Vertaling van die Ou Testament uit Hebreeus in Grieks.

Uit die sept-deel van die naam blyk dit duidelik dat die syfer 7 iets daarmee te doene gehad het. Eintlik was dit 70, maar die naam mislei ook die dief aan die kers. Volgens 'n valse oorlewering is die vertaling deur 70 Joodse tolke gedoen (Latyn septem "sewe" + ginta "tiene"). Of deur 72 vertalers. Dit laat ou Joodse professors ook na hulle baarde gryp.

Volgens 'n ander oorlewering kom die naam van die Joodse Sanhedrin wat die vertaling gemagtig het. Dié opperraad het uit 70 lede plus die hoëpriester bestaan. Dit lyk nader aan die teorie dat die boek op verskillende tye tussen 270 en 130 v.C. deur verskeie vertalers bewerk is.

'n Dief aan die Kers
Skelm woorde deur die eeue
Anton F. Prinsloo
ISBN 878-1-86890-176-0