Dae uit ons Geskiedenis 4 Januarie 1806

January 4, 2018
Dae uit ons Geskiedenis 4 Januarie 1806

Die einde van die Bataafse Tydperk aan die Kaap

Gedurende hierdie tydperk ry politieke verbondenheid in Europa wipplank. Die ontwikkeling van formele staatsgesag in Engeland en Nederland is nog aan die gang. Daar vind verskeie oorloë tussen Engeland en Nederland plaas gedurende die 16e en 17e eeu. Hulle ding mee om die vestiging van handelsroetes na die Ooste. 

Sowel die Nederlanders as die Engelse het belanggestel in die vestiging van 'n verversingsstasie aan die Kaap. anders as die Portugese wat langs die ooskus van Arika opgevaar het na Indië via die Indiese oseaan, kies hulle van die Kaap af reguit koers na die Indonesiese eilande toe. Die Verenigde Oos-Indiese Kompanjie (VOC) van Nederland besluit om 'n verversingspos aan die Kaap te vestig. 

Teen die einde van die 18de eeu steun die Nederlanders en die Franse die Amerikaners teen die Engelse tydens die Amerikaanse Vryheidsoorlog. Hulle word deur dié vryheidsideaal beïnvloed. Nadat Napoleon die mag in Frankryk oorneem na die Franse Rewolusie, verkry hy ook in 1799 invloed oor die buurland, Nederland, waar die Bataafse Republiek, in plaas van die Koninkryk van die Nederlande, tot stand kom. Die invloed van die Franse liberalisme met die slagsprek 'Vryheid, Gelykheid en Broederskap' raak dus ook in Nederland gevestig. 

In die laaste twee dekades van die 18de eeu speel die VOC gaandeweg bankrot. Gedurende die oorlog tussen Frankryk en Engeland beset die Engelse die Kaap in 1795 om te verhoed dat dit nie in Franse hande val nie. Na die Vrede van Amiens in 1802 word die Kaap aan die Bataafse Republiek teruggegee, aangesien die VOC nie meer bestaan het nie. Daar word in hierdie tydperk heelwat 'liberale' veranderings aan die regering in die Kaap aangebrnig deur De Mist. In 1806 breek daar weer 'n oorlog tussen die Franse en Engelse uit. Op 4 Januarie 1806 sien hulle die Engelse skepe op die see, wat aanleiding gee tot die Salg van Blaauwberg. Dit lui die einde van die Bataafse tydperk aan die Kaap in. 

Dae uit ons Geskiedenis
'n  Afrikaanse Kultuur-Historise Dagboek
Saamgestel deur die Vriende van Afrikaans
ISBN 978-0-9814177-6-9
 

Dae uit ons Geskiedenis 11 Augustus 2004

August 11, 2017

Groot oop myne op soek na Diamante

Mnr. Steve Lunderstedt, 'n bekende geskiedkundige, skrywer en toeristegids in Kimberley, Noord-Kaap, vertel dat hy in die Farmer's Weekly van 11 Augustus 2004 gelees het dat die Jagersfontein-gat die rekord hou vir die wêreld se grootste myngat wat met hande gegrawe is. Aangesien hierdie eer in die verlede aan die Kimberley se Groot Gat, of die Kimberleymyn, "behoort" het, het hy besluit om deeglike en omvattende navorsing oor die saak te doen wat ook ander ...
Continue reading...
 

Spotprent Zapiro | Geheime stem

August 10, 2017


Continue reading...
 

Dae uit ons Geskiedenis - 10 Augustus 1960

August 10, 2017

Erich Mayer

Mayer, kunsskilder en grafiese kunstenaar van formaat, is op 19 April 1876 in Karsruhe, Duitsland gebore. Hy kom in 1898 om gesondheidsredes na Suid-Afrika en vestig hom op Vrede in die Vrystaat. Sy verblyf tussen die Boere laat hom lewenslank besonder toegeneë teenoor hulle voel, met 'n behoefte om die Afrikaner uit te beeld.

Met die uitbreek van die Anglo-Boereoorlog sluit hy hom by die Duitse Korps aan en word op 21 Oktober 1899 by Elandslaagte krygsgevange geneem en na St. Hel...

Continue reading...
 

Wat 'n Vraag! (Ken jy jou land?)

August 9, 2017

Watter rivier vloei onderskeidelik deur die Maties en die Pukke se Universiteitsdorpe?


Dawid van Lill is 'n bekende vraesteller wat al sy slag op radio, televisie, in tydskrifte en op die Internet gewys het. Hy het die gewilde televisieprogram Flinkdink in 1984 en 1986 gewen. Dawid was was twaalf jaar lank programbestuurder by Punt Geselsradio. Daarna het hy besluit om van sy belangstelling in algemene kennis en feite 'n loopbaan te maak, en as inligtingsmakelaar by Think Media stel hy ...
Continue reading...
 

Lykshuisland - Pieter F. Bruwer

August 9, 2017

Lykshuisland

Ons land is nou 'n groot lykshuis
waar almeer voormalige mense
oraloor in plasse bloed rondlê
met hul dooie monde steeds oop,
asof hul elkeen nog tevergeefs
'n laaste woord probeer te sê.

Maar die laaste woord’s gespreek
op familieplase en kleinhoewes,
langs hoofpaaie en in hospitale
word hul deur die dood gekaap,
slim soos die houtjie van die galg
dra hul menings nou g'n waarde.

Hul word soos baggasie afgevoer
en net soos karkasse in 'n slagpale
word elke kadawer dan ge-e...


Continue reading...
 

Wat 'n Vraag! (Ken jy jou land?)

August 2, 2017

Watter Suider-Afrikaanse hoofstad was vroeër bekend as /Ai/gams, Otjomuise, Queen Adelaide's Bath, Elberfeld en Concordialville?

Dawid van Lill is 'n bekende vraesteller wat al sy slag op radio, televisie, in tydskrifte en op die Internet gewys het. Hy het die gewilde televisieprogram Flinkdink in 1984 en 1986 gewen. Dawid was was twaalf jaar lank programbestuurder by Punt Geselsradio. Daarna het hy besluit om van sy belangstelling in algemene kennis en feite 'n loopbaan te maak, en as...
Continue reading...
 

Dae uit ons Geskiedenis 20 Julie 1901

July 20, 2017

Krugerhuis en Heldeakker

Die woning van President Paul Kruger is geleë net minder as 'n kilometer vanaf die Kerkplein, Pretoria, te Kerkstraat 60, Pretoria-Wes. Dit is 'n eenvoudige maar stewige, ruim woonhuis sonder enige bepaalde boustyl. Die huis is vandag nog in sy oorspronklike toestand.

President Paul Kruger het die erf (erf308) waarop die huis staan van James Kelly vir £500 gekoop en Charles Clark het die huis daarop gebou kort nadat mnr. Kruger in Mei 1883 President van die ZAR gewor...

Continue reading...
 

Dae uit ons Geskiedenis 16 Julie 1906

July 16, 2017

Alfred Beit, Mynmagnaat

Die feit dat hy geen merkbare akademiese aanleg getoon het nie, sou daartoe lei dat alfred  Beit 'n multi-miljoenêr word. Hy is in Duitsland gebore en omdat hy nie geskik geag is om universiteitsopleiding te ontvang nie, gaan werk hy in 'n familie-besighed wat in edelstene handel gedryf het.
 
Hy het baie aanleg hiervoor getoon en word in 1875 na Suid-Afrika gestuur as agent vir die Lippert-maatskappy. Hy het drie jaar lank vir hulle in Kimberley gewerk en toe 'n onafha...
Continue reading...
 

Spotprent vir die Dag: 'n ANC vis!

July 7, 2017


Continue reading...
 
www.myvolk.co.za Logo