Nepotisme

Posted by Paul Joubert on Thursday, June 4, 2015 Under: Woord van die Week
Nepotisme - die onregverdige begunstiging van familie of vriende. Oorspronklik was dit net 'n witbroodjie van die pous wat begunstig is. Om die waarheid te sê, die Latyn nepotem het "kleinseun, nefie" (in die sin van broers- of susterskind) beteken en die pous se "nefie" was nie noodwendig familie nie. Dit was soms 'n buite-egtelike kind wat voorregte ontvang het om die moeder te laat stilbly. 

Verwant hieraan is simonie: Die koop of verkoop van iets suiwer geesteliks vir geld. Die gebruik was veral gedurende die Middeleeue in volle gang: die koop van ampte in die kerk van die tyd. Die woord verwys na die voorstel van Simon die toorkunstenaar (Handelinge 8:18) dat hy soos die apostels die mag wou hê om mense te seën en bereid was om daarvoor te betaal. 

'n Dief aan die Kers (skelm woorde deur die eeue)
Anton F. Prinsloo
ISBN 878-1-86890-176-0


In : Woord van die Week 


Tags: nepotisme  witbroodjie  nepotem  simonie  handelinge 8:18  'n dief aan die kers  anton. f prinsloo 
www.myvolk.co.za Logo