Milisiemag - 'n stelsel om deur loting soldate uit die burgerbevolking te trek.